ธนาคารกรุงไทยแจ้งพนักงานติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย

25 มิถุนายน 2564

ธนาคารกรุงไทยแจ้งพนักงานติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย พบติดเชื้อที่ อาคารสุขุมวิท ชั้น 24 และ สาขาพหลโยธิน 39

วันที่ 25 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ออกประกาศในวันนี้ว่า มีพนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารสุขุมวิท ชั้น 24 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด 19 โดยพนักงานรายดังกล่าว มิได้มีส่วนในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ พนักงานได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากทราบว่าบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19 และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาพหลโยธิน 39 ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติงานที่สาขา ในวันที่ 16-19 และ 21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ พนักงานได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

  1. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง อาคารสุขุมวิท ชั้น 24
  2. ปิดพื้นที่สาขาพหลโยธิน 39 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น.
  3. สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  4. รายงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ติดเชื้อโควิด 19 ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  หรือ Work From Home (WFH) โดยควบคุมสัดส่วนการเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่ ไม่เกิน 20-25% และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด


ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่มา: Krungthai Care