เร่งกระตุ้นตลาด ‘ผลไม้’ พาณิชย์เชียงใหม่ เปิด 4 แผนดันราคา‘มะม่วง-ลำใย’ 

23 มิ.ย. 2564 | 18:20 น.

 ชาวสวนมะม่วง-ลำใยเชียงใหม่เฮ คบท.อนุมัติเงินกองทุนรวมช่วยเหลือ อุดหนุนซื้อราคานำตลาดเร่งระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่-ส่งออก พร้อมเพิ่มช่องทางตลาด4แนวทาง หวังดันราคามะม่วง-ลำใย

ชาวสวนมะม่วง-ลำใย เชียงใหม่เฮ คบท.อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนรวมช่วยเหลือ อุดหนุนซื้อราคานำตลาดเพื่อรวบรวมผลผลิตกระจายไปนอกพื้นที่-ส่งออก เพื่อยกระดับราคา พร้อมเพิ่มช่องทางตลาดอัดฉีดรถเร่ผลไม้สู่ผู้บริโภค เปิดช่องทางขายเพิ่มทั้งค้าออนไลน์ จับคู่เชื่อมโยงตลาด ขอห้างค้าปลีกเปิดแผงขาย ระยองปล่อยคาราวานรถเร่ระบายผลไม้ตะวันออก
  เร่งกระตุ้นตลาด ‘ผลไม้’ พาณิชย์เชียงใหม่ เปิด 4 แผนดันราคา‘มะม่วง-ลำใย’ 

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ในช่วงที่มีผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว เป็นเงินจ่ายขาดเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
 

1.โครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการผลผลิตมะม่วงในการรวบรวมและคัดคุณภาพ ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท ให้กับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์ และผู้ประกอบการค้ามะม่วง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 9 ราย ไปรับซื้อผลผลิตไปกระจายออกนอกแหล่งผลิต ในราคานำตลาดไม่น้อยกว่า 1.50 บาท ณ จุดรับซื้อ เป้าหมายปริมาณผลผลิตมะม่วง จำนวน 3,200 ตัน
  เร่งกระตุ้นตลาด ‘ผลไม้’ พาณิชย์เชียงใหม่ เปิด 4 แผนดันราคา‘มะม่วง-ลำใย’ 

กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ สำหรับ 2. ตลาดภายในกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดหา Mobile รถเร่ผลไม้เข้ารับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค ได้กระจายมะม่วงออกนอกพื้นที่ได้แล้ว 25.9 ตัน มูลค่า 204,100 บาท และ

3.ตลาดส่งออก จะสนับสนุนค่าบริหารจัดการการรับซื้อผลไม้คุณภาพเพื่อส่งออก กิโลกรัมละ 5 บาท เป้าหมาย 60,000 ตัน วงเงิน 150 ล้านบาท โดยอุดหนุนครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออก
 
4.เพิ่มช่องทางการตลาด อีก 4 ช่องทาง คือ 4.1 รับออร์เดอร์มะม่วงทางออนไลน์ 4.2 เจรจากับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และห้างเซ็นทรัล จำกัด ชี้เป้าผลผลิตและเกษตรกรเป้าหมาย 4.3 ทำ Online Business Matching โดยส.พาณิชย์จังหวัด เชื่อมโยงตลาดข้ามพื้นที่ และ 4.4 ประสานให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไคร้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมะม่วงเข้าไปจำหน่ายยังห้างแม็คโคร

เร่งกระตุ้นตลาด ‘ผลไม้’ พาณิชย์เชียงใหม่ เปิด 4 แผนดันราคา‘มะม่วง-ลำใย’ 

เร่งกระตุ้นตลาด ‘ผลไม้’ พาณิชย์เชียงใหม่ เปิด 4 แผนดันราคา‘มะม่วง-ลำใย’ 

 ส่วนมาตรการรองรับผลผลิตลำไยที่จะออกมาในฤดูกาลต่อไปช่วงก.ค.-ก.ย. 2564 เตรียมโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำใย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จะเปิดรับสมัครผู้รับซื้อเข้าร่วมโครงการ โดยรัฐอุดหนุนค่าบริหารจัดการการกระจาย ไม่เกินกก.ละ 3 บาท โดยต้องไปรับซื้อนำตลาดก.ก.ละ 1.50 บาท เป้าหมาย 3,200 ตัน วงเงิน 9.60 ล้านบาท
 

ที่ระยอง นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถผลไม้ ภายใต้โครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช็อปภาคตะวันออก” จำนวน 45 คัน เพื่อเร่ขายกระจายสู่ทั่วภูมิภาค และตลาดกลางภายในประเทศ เช่น จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ และอุดรธานี เป็นต้น
 

โครงการนี้จัดขึ้นรวม 3 ครั้งด้วยกัน คือ จังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตกระจุกตัว และช่วงโควิด-19 นี้ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรภาคตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายขยับตัวสูงขึ้นอีกด้วย 

เร่งกระตุ้นตลาด ‘ผลไม้’ พาณิชย์เชียงใหม่ เปิด 4 แผนดันราคา‘มะม่วง-ลำใย’ 

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,690 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง