พิษณุโลก ประชาชนแห่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านช่องทาง “พิดโลกพร้อม”

17 มิ.ย. 2564 เวลา 6:12 น. 24.3k

จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนแห่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านช่องทาง "พิดโลกพร้อม" หลังสภาเทศบาลนครพิษณุโลกอนุมัติงบประมาณ 10 ล้านบาท

จากกรณีที่สภาเทศบาลนครพิษณุโลก อนุมัติงบประมาณ 10 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชน โดยก่อนหน้านี้  นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป

ล่าสุดวันนี้ 17 มิ.ย. ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า หลังจากสภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนดให้ประชาชนภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้จองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID - 19 ผ่านช่องทาง "พิดโลกพร้อม" โดยมีกำหนดใช้หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมีกำหนดเริ่มทำการฉีด วัคซีนตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2564 ขณะที่จังหวัดพิษณุโลก มีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จึงเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนกับทางเทศบาลนครพิษณุโลก

พิษณุโลกจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนดังนี้

  • จะต้องเป็นกลุ่ม อายุ 18-59 ปี
  • ไม่เคยลงทะเบียนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
  • มีทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
  • โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก (สถานีดับเพลิง) ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับประชาชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ ที่มาลงทะเบียนไว้เทศบาลนครพิษณุโลกจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวส่งให้กับ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินการต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง