เตรียมพร้อมดูแลจราจรช่วงเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้

13 มิ.ย. 2564 เวลา 7:01 น.70

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยและเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเปิดภาคเรียนในพื้นที่จัดการเรียนการสอนแบบ On Site”

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศปจร.ตร.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เต็มรูปแบบในวันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย. 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) ในบางพื้นที่สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อทำการเรียนการสอนได้ หรือในรูปแบบ on site  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งยกเว้นเพียงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่ยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผ่านระบบออนไลน์

เตรียมพร้อมดูแลจราจรช่วงเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้

 

​ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่ใดมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคืนพื้นที่ผิวจราจร หรือจัดระเบียบพื้นผิวการจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยรอบโรงเรียนหรือสถานศึกษา พร้อมทั้งให้เพิ่มช่องทางจราจร และให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังพี่น้องประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบถึงแผนการจัดการจราจรและเส้นทางต่างๆ โดยให้มีการเพิ่มกำลังตำรวจจราจรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนโรงเรียนและสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนในสายงานจราจร Standard Operation Procedures (SOP) ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร และการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในชั่วโมงเร่งด้วน

เตรียมพร้อมดูแลจราจรช่วงเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตนตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง เพื่อนร่วมงาน และประชาชน พร้อมทั้งให้ติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เปิดเทอม” นักวิชาการ เสนอเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็ก

สรุปนโยบายศธ. "ไม่เลื่อนเปิดเทอม" 14 มิ.ย.นี้ เปิดภาคเรียน 1/2564 ต้องทำยังไง

ส่องแผน “เปิดเทอม” โรงเรียนในกทม. ผู้ปกครองดูแล้วโอเคไหม

แท็กที่เกี่ยวข้อง