"ธรรมนัส" ควงเพื่อน เตรียมทหารรุ่น 25  เยี่ยมชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา

12 มิ.ย. 2564 | 13:48 น.

"ธรรมนัส" ควงเพื่อน เตรียมทหารรุ่น 25 เยี่ยมชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา รับฟังปัญหา พร้อมแจกข้าวกล่องบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ปลุกร่วมมือก้าวสู่รัฐสวัสดิการ

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานรุ่นเตรียมทหาร (นตท.) รุ่น 25ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชื้อโควิด-19ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ซอยพหลโยธิน 67 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้มอบข้าวกล่อง แก่คณะกรรมการชุมชมและตัวแทนจำนวน 1,400 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนฯ จำนวน 1,400 คน รวม 363 ครัวเรือน โดยระหว่างเดินเยี่ยมเยียนประชาชน ร้อยเอก ธรรมนัสฯ ยังได้แวะทักทายร้านขายน้ำแข็งไส และทดลองไสน้ำแข็งด้วยมือ เพื่อทำน้ำแข็งไสอีกด้วย \"ธรรมนัส\" ควงเพื่อน เตรียมทหารรุ่น 25  เยี่ยมชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา

ร้อยเอกธรรมนัสฯ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลกำลังเข้าสู่รัฐสวัสดิการ แต่หูตาไม่ถึงรากหญ้า หรือถึงพวกเราทุกคน จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือกัน และจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชุมชนแห่งนี้ ซึ่งสะท้อนหลายอย่างถึงความเดือดร้อน ทั้งนี้ตนจะนำไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องชาวชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ตามขั้นตอนต่อไป รวมถึงจะเข้ามาช่วยดูแลพื้นที่ในส่วนของริมคลองที่โดนน้ำกัดเซาะด้วย