svasdssvasds

วันนี้ที่รอคอย “แอสตร้าเซนเนก้า” ฉีดวัคซีนโควิด 7 มิ.ย. ทั่วประเทศ

04 มิ.ย. 2564 เวลา 10:10 น. 2.5k

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยล็อตแรก 1.8 ล้านโดส พร้อมกระจายส่งทุกจังหวัด คิกออฟวันที่ 7 มิ.ย.ไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีน

อนุทิน ชาญวีระกูล

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัคซีนโควิด 19 จากนายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม เผยว่า  วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 1.8 ล้านโดส จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตามแผนการส่งมอบและการเก็บรักษาที่มีการตกลงสัญญา

 

"เป็นล็อตที่ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้า แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งในและนอกประเทศ เป็นการยืนยันคุณภาพของวัคซีนว่ามีมาตรฐานในระดับสากล โดยจะมีการทยอยส่งมอบวัคซีนเป็นงวดๆ ตามแผนภายในเดือนมิถุนายน และกระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไปทุกจังหวัด ฉีดให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง”

 

นายอนุทิน กล่าวว่า ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน และจะฉีดต่อไปให้ครอบคลุมจำนวนประชากรมากที่สุด และไม่ได้จบสิ้นในปีนี้ ตราบใดที่โควิดเป็นโรคระบาดทั่วโลก นายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่าต้องมีวัคซีนให้กับคนไทยและผู้อาศัยในประเทศไทยทุกคนโดยเป็นภารกิจของรัฐบาล

 

ผลิตในประเทศไทย

ด้าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว โดยจะมีวัคซีนทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวคส่งไปถึงโรงพยาบาลและสถานที่ฉีดต่างๆ ภายในสัปดาห์นี้ ยืนยันว่าทุกจังหวัดจะได้รับวัคซีนไปเตรียมการฉีดล่วงหน้าและมีวัคซีนฉีดให้กับประชาชนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันคิกออฟการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวนมากพร้อมกันทุกพื้นที่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จะทยอยส่งมอบวัคซีนให้เป็นงวดๆ รวมตลอดเดือนมิถุนายนประมาณ 6 ล้านโดส

 

“การจัดสรรวัคซีนขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่เข้ามาแต่ละงวด จัดสรรบนหลักการทั่วถึงและเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน คือ จัดสรรให้ทุกจังหวัดและปรับเกลี่ยโดยพิจารณาทั้งอัตราส่วนวัคซีนต่อประชากร ความรุนแรงของสถานการณ์ระบาด และพื้นที่จำเพาะตามนโยบายรัฐเช่น พื้นที่การท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น ทำให้มีการกระจายวัคซีนไปตามแผนที่ ศบค.กำหนด ไม่มีที่ไหนต้องเลื่อนการฉีดวัคซีน เราวางแผนเป็นรายสัปดาห์เพื่อสนับสนุนวัคซีนอย่างพอเพียง และติดตามผลการฉีดด้วย”

พร้อมฉีดวัคซีนโควิด 7 มิ.ย. ทั่วประเทศ

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเริ่มเดือนมิถุนายน ส่วนการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นการฉีดรองรับสถานการณ์และทดสอบระบบ มีวัคซีนซิโนแวคเป็นตัวหลักที่ผ่านการรับรองจาก อย.และองค์การอนามัยโลก มีการกระจายไปยังพื้นที่แล้ว 5 ล้านโดส และฉีดไปแล้ว 4 ล้านโดส

 

ด้าน นายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วัคซีนที่ผลิตและส่งมอบมีการควบคุมคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบมากกว่า 60 รายการในแต่ละล็อตการผลิต โดยส่งตรวจคุณภาพทั้งห้องปฏิบัติการที่อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันนี้ถือเป็นการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกจำนวน 1.8 ล้านโดส จากนั้นจะมีการทยอยส่งมอบเรื่อยๆ ตามที่ได้สัญญาไว้กับรัฐบาล โดยจะหารือร่วมกับกรมควบคุมโรคในการทยอยจัดส่งเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้จำนวนส่งมอบเป็นไปตามแผน