การท่าเรือฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนคลองเตย

01 พ.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 136

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบของท่าเรือกรุงเทพ ถือเป็นนโยบายหลักในการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินมาต่อเนื่องตลอดเวลา 70 ปี โดยเปิดรับฟังความต้องการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ปัจจุบันมีโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายมิติทั้งในด้านการศึกษา กีฬา อาชีพ วัฒนธรรม และด้านการต่อต้านยาเสพติด

“เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร” ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า ในพื้นที่ดำเนินการของการท่าเรือกรุงเทพ มีชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ 26 ชุมชน มากกว่า 12,000 ครัวเรือน ซึ่งภายในชุมชนมีความหลากหลายของช่วงวัย และวิถีชีวิตภายในชุมชน รวมทั้งโอกาสและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกับพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

 

การท่าเรือฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนคลองเตย

การท่าเรือฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนคลองเตย

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 กทท.ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต (Music for Life Foundation) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนคลองเตยผ่านเสียงดนตรี โดยทำการเรียนการสอนดนตรีคลาสสิกให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตคลองเตย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะด้านดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพติดตัว


นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 การท่าเรือฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยปีนี้สนับสนุน 200 ทุน แบ่งเป็นประเภท ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนสร้างชื่อเสียงเพื่อโรงเรียน ทุนยอดคุณหนูกตัญญู ทุนความประพฤติดีมีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวมทุนกีฬาดีและกิจกรรมเด่น

 

การท่าเรือฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนคลองเตย

 

และในวาระ ครบรอบ 70 ปี การท่าเรือฯ ยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกหลายโครงการ ที่จะดำเนินการเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคม และเพื่อเป็นการเน้นย้ำศักยภาพในด้านธุรกิจขององค์กร รวมถึงการจัดโครงการการท่าเรือฯสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ปีที่ 2 มอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้ครบทุกครัวเรือน โดยตามแผนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 หน้า 23 ฉบับที่ 3,674 วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง