svasdssvasds

กทม. ออกประกาศแล้ว!ไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกนอกที่พักฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่น

25 เม.ย. 2564 เวลา 9:21 น. 2.0k

กทม.ออกประกาศแล้ว!ไม่ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พักฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เนื่องจากขณะนี้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างได้แล้วส่วนหนึ่ง แต่สาเหตุของการติดขณะนี้คือ ผู้ติดเชื้อโควิด19 ยังคงอาศัยร่วมกับคนในครอบครัวเนื่องจากการบริหารจัดการเตียงและการรับส่ง ทั้งนี้สาเหตุแห่งการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคโดยสำนักอนามัย กทม. คือ

  • การติดเชื้อในที่ทำงาน (ภาครัฐ ,รัฐวิสาหกิจ , เอกชน)
  • งานพบปะ การรับประทานอาหารร่วมกัน
  • การติดเชื้อภายในครอบครัว
  • การมั่วสุม/รวมกลุ่ม/ไม่เว้นระยะห่าง
  • การทำกิจกรรมเสี่ยงกิจกรรม/กิจการ
  • การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

ดังนั้น กทม. จึงได้สั่งปิดกิจการสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 

ล่าสุด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

กทม.ออกคำสั่งไม่ใส่หน้ากาอนามัย ฝ่าฝืนปรับสองหมื่นบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง