อัพเดทสถิติ "โควิด19" จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ-เสียชีวิต ในประเทศไทย

30 พฤษภาคม 2564

ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์โควิด19 ทั้งจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ จำนวนผู้เสียชีวิต ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564  เป็นต้นมา

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายวันพุ่งขึ้นไม่หยุด ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์โควิด 19 ช่วงการระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 พบสถิติดังนี้

 

ก่อนเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 1-11 เมษายน 2564 

วันที่ 1 เม.ย. 64  

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 26 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 2  เม.ย. 64 

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 58 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 3 เม.ย. 64 
-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 84 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย 

วันที่ 4 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 96 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 5  เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 194 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 6  เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 250 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 7  เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 334 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 8 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 405 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 9 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายใหม่ 559 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย 

วันที่ 10 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 789 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย 

วันที่ 11 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 967 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

หลังเทศกาลสงกรานต์ 64 วันที่ 12 เมษายน เป็นต้นไป 

วันที่ 12 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 985 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 13 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 965 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 14 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,335 ราย ไม่มีเสียชีวิต

วันที่ 15 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,543 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 16 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,582 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 17 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,547 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย 

วันที่ 18 เม.ย. 64 

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,767 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย 

วันที่ 19 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,390 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย 

วันที่ 20 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,443 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย 

วันที่ 21 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,458 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย 

วันที่ 22 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,470 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย 

วันที่ 23 เม.ย. 64 
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,070 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย 

วันที่ 24 เม.ย.64

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,839 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย 

วันที่ 25 เม.ย. 64

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,438 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย

วันที่ 26 เม.ย.64 

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,048 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย 

วันที่ 27 เม.ย.64 

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  2,179 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย 

วันที่ 28 เม.ย.64 

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  2,012 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย 

วันที่ 29 เม.ย.64

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,871 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย

วันที่ 30 เม.ย.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,583 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย

เดือนพฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป 

วันที่ 1 พ.ค. 64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,891 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย

วันที่ 2 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,940 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย

วันที่ 3 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,041 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

วันที่ 4 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,763 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย

วันที่ 5 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,112 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย

วันที่ 6 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,911 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย

วันที่ 7 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,044 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย

วันที่ 8 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,419 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

วันที่ 9 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,101 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

วันที่ 10 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,630 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย

วันที่ 11 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,919 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

วันที่ 12 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,983 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย

วันที่ 13 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,887 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

วันที่ 14 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,256 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

วันที่ 15 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,095 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย

วันที่ 16 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,302 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย

วันที่ 17 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,635 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย

วันที่ 18 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,473 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย

วันที่ 19 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,394 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย

วันที่ 20 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,636 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย

วันที่ 21 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,481 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

วันที่ 22 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,052 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย

วันที่ 23 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,382 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย

วันที่ 24 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,713 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

วันที่ 25 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,226 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย

วันที่ 26 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,445 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย

วันที่ 27 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,323 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย

วันที่ 28 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,759 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย

วันที่ 29 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,803 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย

วันที่ 30 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,528 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย

วันที่ 31 พ.ค.64 

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,484 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

 

อัพเดทสถิติ "โควิด19" จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ-เสียชีวิต ในประเทศไทย

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19