‘วัตสัน’ เดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ปี 2573

03 เม.ย. 2564 | 09:30 น.

เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป มุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนเสมอ และผลักดันริเริ่มเรื่องความยั่งยืนหลายประการในตลาดเอเชียและยุโรปทั้ง 13 ตลาด เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญ 2 ประการในปีนี้ ตามแผนสู่ความยั่งยืนภายในปี 2573 ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจกลง 40% และลดความเข้มข้นในการใช้ไฟฟ้า 30% และคืน 10,000 รอยยิ้มให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการทำศัลยกรรมรักษาฟรีให้กับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ภายในปี 2573

วัตสันมีพันธสัญญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นจากเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก เป้าหมายทางสังคม คือ “การมอบรอยยิ้มให้แก่ลูกค้า” ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของธุรกิจและหยั่งรากลึกจนกลายเป็นสิ่งที่วัตสันยึดถือมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ

‘วัตสัน’ เดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ปี 2573

“มาลีนา ไหง” หัวหน้าระดับกลุ่มกรรมการผู้อำนวยการของ เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป และ ประธานกรรมการบริหาร เอ.เอส.วัตสัน (เอเชียและยุโรป) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทร้านค้าปลีกรวมถึงผู้ผลิตแบรนด์สินค้า ภายใต้ เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 โดยมีแนวคิดที่ชัดเจนในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เริ่มจาก

1. พลังงาน: มีเป้าที่จะลดความเข้มข้นของกระแสไฟฟ้าลง 30% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับข้อมูลปี2558

2. ก๊าซเรือนกระจก: มีความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ระยะที่ 1 และ 2) ลง 40% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2558

3. พลาสติก: เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นภายในปี 2573 และหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยและลดการใช้พลาสติกพีวีซี ใช้สารพลาสติกที่รีไซเคิลได้อย่างน้อย 20% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในปี 2568

4. สังคม: เอ. เอส. วัตสัน ตั้งเป้าคืนรอยยิ้ม 10,000 รอยยิ้ม ให้กับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่โดยสนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมฟรีภายในปี 2573 แคมเปญ “Give a Smile”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัตสัน ประเทศไทย “ลดรับ เพื่อรักษ์โลก” งดให้ถุงบริการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหลอดน้ำดื่ม ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามมติของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

 

‘วัตสัน’ เดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ปี 2573

‘วัตสัน’ เดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ปี 2573

นอกจากนี้ ยังทำ Sustaina ble Choices สินค้าเพื่อความยั่งยืนในร้านวัตสัน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี2563 โดยมีสินค้าให้เลือกมากถึงกว่า 2,000 รายการจากแบรนด์ต่างๆ ซึ่งวางขายในกว่า 29 สาขาทั่วปรเะทศ ภายใต้ 4 มาตรฐานการคัดเลือก คือ 1.วัตถุดิบและส่วนผสมที่ดีขึ้น มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 2.บรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น ลดการใช้พลาสติก และให้หันกลับมาใช้พลาสติกที่มีคุณภาพดีขึ้น ใช้กระดาษให้น้อยลง และต้องใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. บรรจุภัณฑ์แบบเติม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ได้หลายครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์เก่ามาเติม และ 4. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มีส่วนผสมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

เอ.เอส. วัตสัน ประกาศเลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย ลดการใช้พีวีซีลงครึ่งหนึ่ง เพื่อเดินหน้าสู่การเลิกใช้พีวีซีภายในปี 2573 พร้อมๆ กับส่งเสริม Refill Pack นำบรรจุภัณฑ์เก่ามาเติม และยังสนับสนุน Clean beauty กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิผลิตภัณฑ์ความงามที่จะสร้างโลกในแบบ “Look Good. Do Good. Feel Great.” กระตุ้นให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยจะเริ่มในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ภายในเดือนเมษายนนี้ พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อนำเสนอทางเลือกของสินค้าเพื่อความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าต่อไป

 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 หน้า 23 ฉบับที่ 3,666 วันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2564