ฉีดวัคซีนฟรี !ใครอยู่ใกล้"ตลาดบางแค"

20 มี.ค. 2564 เวลา 8:09 น.4.2k

ฉีดวัคซีนฟรี !ใครอยู่ใกล้ตลาดบางแคฉีดวัคซีนฟรี !ใครอยู่ใกล้ตลาดบางแค กทม.เชิญชวนคนในชุมชนใกล้ตลาดบางแครับวัคซีนได้ฟรีที่วัดนิมมานรดีถึง 22 มี.ค.  

 

 

 

 

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ซึ่งอยู่ด้านหลัตลาดบางแค เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มสัมผัสเสี่ยงบริเวณชุมชนใกล้เคียงตลาดบางแค รวมถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงและพักอาศัยใกล้ตลาดบางแค เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของโรคโควิด-19 หากผู้ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับเชื้อดังกล่าว

 

 

 

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้รับการฉีดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานการให้บริการ ได้แก่ ลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรอง การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด โดย กทม.ได้จัดเตรียมรถฉุกเฉินและระบบการแพทย์ฉุกเฉินไว้รองรับ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชุมชนใกล้ตลาดบางแค หรือวัดนิมมานรดี และบริเวณชุมชนใกล้เคียงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มี.ค.64 ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ

 

 

 

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง