“ทปอ.-สทศ.”เดินหน้าจัดสอบ“ทีแคส” 20-23 มี.ค.นี้

19 มี.ค. 2564 | 11:24 น.

“ทปอ.-สทศ.”เดินหน้าจัดสอบทีแคส หลังศาลปกครองยกคำร้องนักเรียน ม.6 ไม่เลื่อนวัน 20-23 มี.ค.นี้ มีสนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบ 257,274 คน

วันนี้ (19 มี.ค.64) นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS กล่าวหลังทราบว่า ศาลปกครองไม่รับคำขอให้สั่งเลื่อนสอบ TCAS ของนักเรียน ม. 6 ว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดสอบ ก็จะเดินหน้าจัดสอบต่อไป เพราะวันที่ 20-23 มี.ค.นี้ จะมีการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) แล้ว 

น.ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อานวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20-23 มีนาคมนี้ มีสนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 257,274 คน จำแนกตามวิชา ดังนี้ 

GAT ความถนัดทั่วไป 254,214 คน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 196,519 คน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 147,633 คน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 43,285 คน PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,236 คน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 85,000 คน PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 13,677 คน 

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6,883 คน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 2,005 คน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 7,074 คน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 16,661 คน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 856 คน PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 8,601 คน PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 5,741 คน มีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 23 เมษายน 2564
 

“สทศ.ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในบางพื้นที่ ซึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ สทศ. ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 และได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งกำหนดการสอบประเภทต่างๆ และมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด” น.ส.ศิริดา กล่าว

สำหรับโรงเรียนที่สนามสอบและอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด เช่น ร.ร.ปัญญาวรคุณ เขตบางแค, ร.ร.วัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน โดยโรงเรียน ศูนย์สอบ และ สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้น มีการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสอบ บริเวณสนามสอบ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสนามสอบเพื่อร่วมคัดกรองและดูแลผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดย สทศ. ได้จัดห้องสอบแยกระหว่างห้องสอบปกติ กับ ห้องสอบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :