ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศภาคเหนือ ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี

15 มี.ค. 2564 | 08:09 น.

ศกพ. แถลง วันนี้ 15มี.ค.64 คุณภาพอากาศภาคเหนือ ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี

 

นางสาวพิมพิกา ศรีสวัสดิ์ รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 07:00 น ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย  พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สระบุรี สกลนคร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ผลการตรวจวัด PM2.5 แยกตามรายภูมิภาค สรุปได้ดังนี้  

-ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 34 - 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าฝุ่นละอองในพื้นที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานรวม 19  พื้นที่ และอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่ ตรวจวัดค่าได้สูงสุดที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เท่ากับ 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันนี้ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากจุดความร้อนลดลงต่อเนื่องหลายวัน ประกอบกับมีฝนตกและลมแรงบางพื้นที่ โดยเมื่อวานนี้ ตรวจพบจุดความร้อนรวมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 397 จุด โดยมีจำนวนจุดความร้อนสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และ พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 38 - 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ภาคกลางและภาคตะวันตก ตรวจวัดได้ 14 - 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน ตรวจวัดได้ 12 - 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นางสาวพิมพิกา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายผลกระทบของสภาพอากาศต่อการสะสมของฝุ่นละออง ในวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 ลมที่พัดปกคลุมยังเป็นลมฝ่ายใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ระดับเพดานการระบายของอากาศยังสูง แนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 มีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่ บริเวณภาคเหนือตอนบน ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน ระดับเพดานการระบายของอากาศต่ำ และมีการผกผันกลับของอุณหภูมิ (Inversion) ในระดับล่าง ภาคใต้มีฝนบางแห่ง ลมตะวันออก มีกำลังปานกลาง ระดับเพดานการระบายของอากาศยังสูง ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีน้อยตลอดช่วง

ข้อแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วง 23 วันต่อจากนี้ พื้นที่ภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายความเร็วลมต่ำ ลมตะวันตกเฉียงใต้มีแนวโน้มพัดฝุ่นละอองจากนอกพื้นที่มาสะสมเพิ่มเติม และเริ่มพบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนเล็กน้อย จึงอาจส่งผลให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นได้

 

 

ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศภาคเหนือ ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี

 

 

ศกพ. ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ยังคงควบคุมและดับไฟป่า และควบคุมการเผาในที่โล่ง

2. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด

3. ระดมสรรพกำลังเพื่อเพิ่มการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ

4. เร่งลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าโดยการชิงเก็บ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุการเกษตรเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร

5. เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

6. เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน พิจารณาจัดแถลงข่าวสถานการณ์และผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ

ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศภาคเหนือ ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี

 

 

 

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดชายแดน ได้เร่งรัดประสาน ขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน ลดและควบคุมการเผาในที่โล่ง ทั้งในระดับอาเซียนและระดับชายแดน เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษหมอกควันข้ามแดน

นางสาวพิมพิกา กล่าวอีกว่า เพื่อบรรเทาการสะสมของฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้น ศกพ. จึงขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภท หากจอดรถยนต์ขอความกรุณาดับเครื่องยนต์ และขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อควันดำ เพื่ออากาศที่ดีของพวกเราทุกคน และขอให้ท่านดูแลสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เมื่อออกนอกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์

โดยท่านสามารถเลือกดูข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง โดยติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)นางสาวพิมพิกา กล่าว