เช็กด่วน เตรียมปรับเพิ่ม “เบี้ยคนพิการ” จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน

12 มีนาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เตรียมชง ครม. ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน และขยายเวลากู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ถึง 31 พ.ค. 64

วันที่ 12 มี.ค. 64 รัฐบาลเดินหน้า ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

โดยเรื่องนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอีกครั้ง

  • สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน 10,000 บาท จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ