ไทยออยล์ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสังคม

02 มี.ค. 2564 เวลา 3:10 น. 879

จากผลกระทบที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ถือเป็นความท้าทายของหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจด้านพลังงานอย่างบริษัทไทยออยล์ “วิโรจน์ มีนะพันธ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด  (มหาชน) บอกว่า ไทยออยล์ยังคงเดินหน้าภารกิจด้านสังคมใน 2 พื้นที่หลัก คือ บริเวณชุมชนพื้นที่รอบโรงกลั่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยออยล์ให้ความสำคัญมาก และอีกพื้นที่คือ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ไทยออยล์ จะนำจุดแข็งขององค์กร เข้าไปช่วยเหลือ

สำหรับพื้นที่รอบโรงกลั่น สิ่งที่ให้ความสำคัญมากคือ เรื่องความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลผลกระทบต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบๆ โรงกลั่น ทั้งสภาพแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี

 

ไทยออยล์ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสังคม

ไทยออยล์ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสังคม

 

ส่วนพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ไทยออยล์ได้ใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ที่มีทางด้านพลังงานมาถึง 60 ปี ไปต่อยอด พัฒนาสังคม และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นต้นแบบของการดำเนินกิจการขนาดใหญ่ ที่อยู่ร่วมกับชุมชนโดยที่ไม่ได้ถูกปฏิเสธจากชุมชน

ไทยออยล์ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสังคม

ไทยออยล์ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสังคม

แม้ช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19  จะทำให้บางโครงการต้องล่าช้าไปบ้าง แต่กิจกรรมต่างๆ ยังคงเดินหน้า ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซล ในโครงการพลังงานสะอาดให้กับสถาบันการศึกษาและ สถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการบริจาคเจลแอลกอฮอล์และหน้ากาก และยังมีการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ทำให้เกิดการจ้างงาน การทำโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ จ้างน้องนักศึกษาจบใหม่ เข้ามาสอนหนังสือ ให้กับโรงเรียน สถาบันต่างๆ ในกลุ่มไทยออยล์ และอีกโครงการคือสมาร์ทฟาร์มมิ่ง จ้างน้องนักศึกษาภาคเกษตร มาทำภาคซีเอสอาร์ เกษตรกรรม ที่ชลบุรี

 

ไทยออยล์ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสังคม

อีกส่วนที่ไทยออยล์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ เวคเคชั่น ช่วยเหลือในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม เข้าไปใช้ที่พัก รวมไปถึงการนำพนักงานบางส่วน ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ให้เขาไปพัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท และสำหรับปีนี้ ในเดือนสิงหาคม ไทยออยล์จะครบรอบ 60 ปี ก็จะมีโครงการด้านสังคมต่อเนื่องออกมาเพิ่มเติม

 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ  ปีที่ 41 หน้า 23 ฉบับที่ 3,656 วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง