"ไทยเครดิต" ปล่อยสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต รายย่อย 2 แสนบาทไม่ต้องมีคนค้ำ

24 ก.พ. 2564 | 07:45 น.

"ไทยเครดิต" ปล่อยสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตรายย่อย 2 แสนบาทให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดวิธีสมัครและลงทะเบียนเช็กที่นี่

ผู้สื่่อข่าวรายงานเว็บไซต์ www.tcrbank.com  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ออกสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย  “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

-วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

-สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

วิธีกำรชำระ/ช่องทางการชำระ

-ชำระเป็นจำนวนเงินเท่ากันๆเป็นรายงวด แบบลดต้นลดดอก

-ช่องทางการชำระผ่านสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย /ชำระผ่าน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิต / ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทาง
อื่นๆ (มีค่าบริการ)

หมายเหตุ :
รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ย 1.10%ต่อปี

ไทยเครดิตกล้าให้ เพิ่มวงเงินเต็ม MAXย้ำจุดยืน เคียงข้างMicro SME ฝ่าวิกฤตครั้งใหม่

ธ.ไทยเครดิตฯ เพิ่มวงเงิน สินเชื่อ SME 3เท่าหลักประกัน

ธนาคารไทยเครดิต จัดอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร

ไทยเครดิตรุกสินเชื่อไมโคร-ดิจิทัล หลังโอซีเอถือหุ้น 25%