"เปิดสอบ"ภาษา-ทักษะบริบาลไปทำงาน"ญี่ปุ่น"

27 ม.ค. 2564 | 12:05 น.

กระทรวงแรงงานชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล  เพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น 

กระทรวงแรงงานชวน ผู้สนใจไปทำงานญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล  เพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น 
     
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจากกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานไทยที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี และต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฝึกงานมาก่อน และผู้สนใจทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ(แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า สำหรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาล และทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ที่จะมีกำหนดการจัดสอบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Prometric Japan Co.,Limited เป็นผู้จัดทดสอบ 
 
“รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยมุ่งประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ และได้มีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ที่แรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะมีโอกาสในอาชีพ และยังมีช่องทางการขยายจำนวนจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว 
 
 "เปิดสอบ"ภาษา-ทักษะบริบาลไปทำงาน"ญี่ปุ่น"

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอให้แรงงานไทยอายุ 17 ปี หรือมากกว่า 17 ปีขึ้นไป ที่สนใจร่วมการทดสอบเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาล และทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล  ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ http://ac.prometric-jp.com/testtist/nc/index.html และมีกำหนดการจัดสอบ  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 7 ,15 ,16 มีนาคม 2564 ณ อาคารเกษมนครา อาคารที่ 2 ห้อง STN 10988 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีขอบข่ายการทดสอบ 2 ด้าน ได้แก่ 

1.การผ่านการประเมินทักษะฝีมือด้านการบริบาล เพื่อรับรองว่าผู้สมัครผ่านระดับการประเมินที่สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามกายภาพและสภาพจิตใจ โดยผู้ทดสอบต้องตอบคำถามข้อเขียน เรื่องหลักการบริบาลพื้นฐาน กลไกของจิตใจและร่างกาย ทักษะการสื่อสาร และการบริบาลร่างกาย รวมทั้งข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการโดยวิธีใช้คอมพิวเตอร์ 
2.การผ่านการประเมินทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาล เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีระดับความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นที่สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลและใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา โดยผู้ทดสอบต้องตอบคำถาม เรื่องศัพท์เทคนิคของการบริบาล การสื่อสารด้านการบริบาล และเอกสารด้านการบริบาล  โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในแต่ละการทดสอบ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสอบ ประมาณ 580 บาท  
 

“ขอให้ผู้ที่สนใจ ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย  และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/overseas  หรือ ติดต่อกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน "  

ทั้งนี้  กำหนดการทดสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของศบค.” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานเผยตัวเลขคนเดินทางไปทำงานตปท.พุ่ง หลังโควิดผ่อนคลาย

เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีกว่า 2,600 อัตรา

เตรียมแผนส่งออกแรงงานทันทีหลังโควิด-19