SKY ICT ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ Tech Company

26 ม.ค. 2564 | 13:38 น.

SKY ICT ทรานส์ฟอร์ม ก้าวสู่ Tech Company เต็มตัว เดินแผนขับเคลื่อนเทคโนโลยีอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความสะดวกสบาย มุ่งเป้าขยายตลาดสู่กลุ่มบีทูบี ชูโซลูชั่น “Smart Security Platform” เตรียมเปิดให้บริการลูกค้า

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทเดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ Tech Company แบบเต็มตัว โดยวางตำแหน่งเป็น Total Solution Provider ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ Solution ให้ลูกค้าแบบครบวงจร  

สำหรับการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทมีการหล่อหลอมบุคลากร ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้คนได้คิด แสดงออก และลงมือทำในทันที รวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและบริษัท AI ชั้นแนวหน้าของโลกเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้เข้าถึงทุก Business Sector เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคนให้มีความสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Real Estate, Education, Retail & Commercial sector เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหานครให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ    

บริษัทฯ เริ่มปรับมายด์เซ็ทของบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 รวมไปถึงการปรับกระบวนการทำงานภายใน โดยการสื่อสารกับพนักงานของบริษัททุกคนให้เข้าใจถึง Vision และ Mission ใหม่และเสริมการติดตามผลด้วย “OKR (Objectives and Key Results)”  มาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ Brand Value ใหม่ของ SKY “Intelligence in Action” พนักงานจะต้องเข้าใจธุรกิจและลูกค้า รวมถึงคนที่ต้องการจะสื่อสารด้วย แล้วเอากลับมาพัฒนา Solution ให้ตอบโจทย์เพื่อช่วยยกระดับชีวิตผู้คน และเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้งานได้และจับต้องได้ SKY ICT เรามีจุดแข็งในเรื่องนวัตกรรมอัจฉริยะและ Solution ที่มีคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

สำหรับการพัฒนาโปรดักส์โซลูชั่น บริษัทฯ เจาะกลุ่มโปรดักส์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT โดยนำ Customer Insight มาพัฒนาและสร้างโปรดักส์โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปีนี้จะพยายามขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน (B2B) พร้อมกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเสริมให้การทำงานของโซลูชั่น “Smart Security Platform” มีความอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในไตรมาส 1/2564 นี้ บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวให้บริการโซลูชั่นใหม่ “Smart Security Platform” กับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน