รู้ยัง "แอปเป๋าตัง" ใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง ปุ่ม"Health Wallet"จองฉีดวัคซีนได้

24 ม.ค. 2564 เวลา 7:29 น. 12.9k

รู้ยัง "แอปเป๋าตัง" ใช้จ่ายผ่าน "คนละครึ่ง" ปุ่ม "๋้Health Wallet" จองฉีดวัคซีนได้ หลัง สปสช.ร่วมกับกรุงไทย จ่อลงทะเบียนผ่านมือถือดีเดย์ 1 ก.พ.นี้

จากกรณีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนา “ระบบการจองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รูปแบบใหม่” ผ่านแอพเป๋าตังคนละครึ่ง สามารถจองวัคซีนบน "Health Wallet" สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้อีกด้วย

 

 ในปี 2564  กองทุนบัตรทองได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก จำนวน 4 ล้านโด๊ส สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ และจำนวน 3.5 แสนโด๊สสำหรับหญิงมีครรภ์ทุกสิทธิ  โดยจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองตามโควตาที่กำหนด 
 

โดย สปสช.เปิดให้จองสิทธิและนัดฉีดด้วยโทรศัพท์มือถือบนแอปเป๋าตังผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 และกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 สำหรับหญิงมีครรภ์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

 

ส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่น สปสช. กำหนดจองคิวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมบัตรทองได้ รายละเอียดเปิดจองสิทธิโดยจะเปิดให้จองสิทธิและนัดฉีดล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. ที่จะถึงนี้ และเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม กรณีหญิงมีครรภ์รับการฉีดได้ตลอดทั้งปี

 

โดยในปีนี้กองทุนบัตรทองได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก จำนวน 4 ล้านโด๊ส สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ และจำนวน 3.5 แสนโด๊สสำหรับหญิงมีครรภ์ทุกสิทธิ ซึ่งจะจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองตามโควตา

 

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีดังนี้


1. หญิงมีครรภ์ 


2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 


3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 


4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 


5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้


 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง


 7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ หญิงมีครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 

Health Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง" มีบริการอะไรบ้าง


1.ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล


2.ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รับ โดยปรากฏข้อมูลรายการบริการตามอายุและเพศ และแจ้งเงื่อนไขการใช้สิทธิ


3.ค้นหาหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิเพื่อรับบริการได้


4.จองตารางนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการ และดูตารางนัดหมายบริการทั้งหมด


5.ดูประวัติการใช้การสิทธิย้อนหลัง 


วิธีใช้บริการ Health Wallet  


 - โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง


- เลือกไอคอน Health Wallet- ลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน


- เมื่อระบบตอบรับแล้วจะปรากฎข้อมูลของผู้มีสิทธิ  (สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สามารถเข้ารับ  บริการได้ โดยจะปรากฏรายการตามอายุและเพศของผู้มีสิทธิ )


- เลือกรายการบริการ / เลือกหน่วยบริการ  (มีรายชื่อของหน่วยบริการให้เลือกในการเข้ารับบริการได้ตามความสะดวก)


- ทำการนัดหมายวันและเวลารับบริการกับหน่วยบริการที่เลือกได้


-  ระบบจะทำการยืนยันนัดหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดติดเชื้อโควิด 24 ม.ค.64 รายใหม่ 198 ราย เสียชีวิต1ราย

“โควิดกทม.”วันนี้ ผู้ติดเชื้อพุ่ง 21 ราย

โควิดทำพิษ “กรมทรัพย์สินฯ” เลื่อนงาน GI Market 2021

"บิ๊กตู่" ไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19แต่ต้องขอขึ้นทะเบียนกับอย.ก่อน

วัคซีน 61 ล้านโดสฟื้นท่องเที่ยว  อดีตบิ๊กสทท.จี้รัฐตั้งบัญชีพิเศษอุ้ม

แท็กที่เกี่ยวข้อง