วันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 2567 เปิดไฮไลท์นั่งเก้าอี้นายกฯ

10 ม.ค. 2567 | 05:17 น.

งานวันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 13 มกราคม 2567 นายกฯ เชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เปิดไฮไลท์นั่งเก้าอี้ทำงานนายกฯ พร้อมกิจกรรมมากมาย รวมไว้ที่นี่ครบ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ โดยสถานที่จัดงานสำคัญจุดหนึ่งที่เปิดต้อนรับและจัดกิจกรรมมาต่อเนื่องทุกปี นั่นคือ ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าพบ เช่น เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมชมตึกต่าง ๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล

รายละเอียดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
  • ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
  • บริเวณทำเนียบรัฐบาล

 

วันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 2567 เปิดไฮไลท์นั่งเก้าอี้นายกฯ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ในปี 2567 นี้ ภายในทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง และการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความสุข สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น

ตึกไทยคู่ฟ้า-นั่งเก้าอี้นายกฯ

เปิดให้เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมและนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ทำเนียบรัฐบาลจะจัดให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเหมือนทุกปี

แต่ปีนี้จำเป็นต้องนำเก้าอี้ โต๊ะทำงาน ธง และชุดอุปกรณ์การทำงาน มาจัดที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ด้วยเหตุที่ห้องทำงานชั้นบนยังมีปัญหาน้ำรั่วซึม อยู่ระหว่างซ่อมแซม และการนำลงมาจัดที่ห้องสีม่วง จะทำให้เด็กด้อยโอกาส เยาวชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรีด้วย

 

วันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 2567 เปิดไฮไลท์นั่งเก้าอี้นายกฯ

ตึกสันติไมตรีหลังนอก

มีการแสดงของหน่วยงาน สถานศึกษา กิจกรรมสาระบันเทิงต่าง ๆ และการเล่นเกม แจกของรางวัล ตึกสันติไมตรีโถงกลาง เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ตึกสันติไมตรีหลังใน

เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : Soft power แหล่งท่องเที่ยว และอาหาร ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : ซอฟต์พาวเวอร์ไทย นิยมไกลทั่วโลก

ตึกภักดีบดินทร์

กิจกรรมและนิทรรศการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ตึกนารีสโมสร กิจกรรมแถลงข่าวจำลอง และตึกบัญชาการ 1 กิจกรรมการแสดงหุ่นยนต์ E-sport เทคโนโลยี AI

นอกจากนี้ ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ยังมีกิจกรรมและการเล่นเกมอีกจำนวนมาก ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

 

วันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 2567 เปิดไฮไลท์นั่งเก้าอี้นายกฯ

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า ‘มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย’ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เด็กไทยเก่ง มีศักยภาพ มีความคิดดี และทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง อยากให้เด็กไทย Enjoy กับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก

แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีความเป็นสากล เป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสนุก ได้ความรู้ และรับของแจกมากมาย