สถ.เปิด“ตำแหน่ง”รับสมัครสอบเข้าเป็นขรก.ส่วนท้องถิ่น

13 ธ.ค. 2563 | 11:09 น.

สถ.เปิดตำแหน่งที่เตรียมรับสมัครสอบเข้าเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี  2564 ซึ่งจะรับสมัครสอบช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีจะมีการเปิดสอบบุคคลเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในปี 2564 และเตรียมเปิดรับสมัครสอบสิ้นเดือนธันวาคมนี้นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างดำเนินการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดจ้างวงเงิน 120 ล้านบาท

โดยผู้มีสิทธิสอบ  คือ 1.ผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ.มาแล้ว  สอบได้และ 2. ผู้ที่ยังเคยผ่านการสอบ ก.พ. ต้องสอบ 3 ภาค

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ คือ 1. นักพัฒนาชุมชน 2. นักวิชาการเกษตร 3. นักประชาสัมพันธ์ 4. วิศวกรไฟฟ้า 5. วิศวกรโยธา 6. สถาปนิก 7. นักจัดการงานทั่วไป 8. วิศวกรเครื่องกล 9. นักวิชาการศึกษา 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11. นักทรัพยากรบุคคล 12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร 13. นักสังคมสงเศราะห์ 14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย 15. นักผังเมือง 16. นักวิชาการเงินและบัญชี 17. นักวิชาการคลัง 18. นิติกร

 

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 4. เจ้าพนักงานทะเบียน 5. นายช่างเขียนแบบ 6. นายช่างสำรวจ 7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 11. เจ้าพนักงานเกษตร 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 14. เจ้าพนักงานเทศกิจ 15. เจ้าพนักงานประปา 16. เจ้าพนักงานคลัง 17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 18. นายช่างเครื่องกล 19. สัตวแพทย์ 20. นายช่างผังเมือง 21. เจ้าพนักงานพัสดุ 22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 23. นายช่างไฟฟ้า 24. นายช่างโยธา
 

สถ.เปิด“ตำแหน่ง”รับสมัครสอบเข้าเป็นขรก.ส่วนท้องถิ่น

 

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ 1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล 2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี 3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ 4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา 6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา 7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา 8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์ 9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล 10. ครูผู้ดูแลเด็ก 11. ครูผู้ช่วยเอกจีน 12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย 13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย 14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว 15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ 16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา 17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา 18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม 19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ 20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย 21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์ 22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ 23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร
 

ข่าวดี! เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการใน อปท. ปลายเดือนนี้