เอสซีจี ผนึกกำลัง พัฒนา Green Logistic

10 ธ.ค. 2563 เวลา 2:54 น. 209

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ เอสซีจี โลจิสติกส์ เสริมทัพให้บริการรถยกไฟฟ้าแบบครบวงจร หวังพัฒนาและรองรับการเติบโต Green Logistic Mobility สอดรับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของภาครัฐ ที่พุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายอบิจิต ดัตต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ โดยนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ล่าสุด ได้ลงนามเซ็นสัญญาเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าของ BYD  (Electric Forklift) เพื่อเสริมกำลังการให้บริการแบบครบวงจร  (Total Service Solution) ตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ Green Logistic ที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

เอสซีจี ผนึกกำลัง พัฒนา Green Logistic

รวมถึงช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio – Circular – Green Economy) ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือในครั้งนี้เ กิดจากวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุค 4.0 ในการลดต้นทุน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะทางอากาศ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท BYD Auto Industry (บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี) นำ Electric Forklift (EV Forklift) เข้ามาให้บริการในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2562 เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ประกอบการ 

เอสซีจี ผนึกกำลัง พัฒนา Green Logistic

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าวและเชื่อมั่นว่า EV Forklift จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน ส่งเสริมความคล่องตัวในการใช้งาน ตลอดจนสามารถบริหารพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้าได้ดีขึ้น จึงได้เปลี่ยนการใช้งานรถในคลังสินค้ามาเป็นรถ EV Forklift เพื่อให้เป็นคลังสินค้าต้นแบบที่ปราศจากมลพิษ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึง 70%

เอสซีจี ผนึกกำลัง พัฒนา Green Logistic

 เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจจากการใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่มี นำมาขยายธุรกิจการให้บริการ EV Forklift ร่วมกับ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยกไฟฟ้า ให้แก่ลูกค้าในเครือเอสซีจีและผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์