svasdssvasds

ใต้ยังจมบาดาล น้ำซัดถนนขาด12เส้นทาง

05 ธ.ค. 2563 เวลา 6:57 น.

ทางหลวงชนบทเผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ สัญจรผ่านได้ 25 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง

สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ยังน่าเป็นห่วง เจ้าหน้าที่และหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างยากลำบาก เนื่องจากถนนหลายสายถูกกระแสน้ำซัดตัดขาด โดยเฉพาะ ถนนสายย่อยเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับ ทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นถนนสายหลัก 12เส้นทาง ล่าสุดกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย ในขณะนี้ ว่า(5 ธ.ค.63 เวลา 12.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ตรัง และพัทลุง

 

 

 ใต้ยังจมบาดาล น้ำซัดถนนขาด12เส้นทาง

 

โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 37 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง แบ่งได้ ดังนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง ได้แก่

- สาย นศ.3011 แยก ทล.403 (กม.ที่ 18+750) – บ้านทางพูน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 120 ซม. กม.ที่ 8+000-14+800)

- สาย นศ.4021 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 2+380) บ้านบางคุ้ง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม. กม.ที่ 9+000-11+000 / 15+000-16+600)

- สาย นศ.2038 แยก ทล.41 (กม.ที่ 247+982) – บ้านไสหร้า อ.ถ้ำพรรณรา,ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม. กม.ที่ 3+700-3+800)

- สาย นศ.2041 แยก ทล.41 (กม.ที่ 257+322) – บ้านฉวาง อ.ทุ่งใหญ่,ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 100 ซม. กม.ที่ 1+600-3+000)

- สาย นศ.3074 แยก ทล.408 (กม.ที่ 27+200) – บ้านลานช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม. กม.ที่ 3+000-12+000)

- สาย นศ.3084 แยก ทล.408 (กม.ที่ 36+600) – บ้านควนชิง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม. กม.ที่ 9+700-10+999 / 11+000-12+100)

- สาย นศ.4101 แยก ทล.4110 (กม.ที่ 55+600) – บ้านภูเขาหลัก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม. กม.ที่ 8+400-9+500)

- สาย นศ.3109 แยก ทล.403 (กม.ที่ 4+040) -ถนนเทวบุรี อ.พระพรหม,เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 60 ซม. กม.ที่ 5+000-7+948)

 

จังหวัดปัตตานี มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่

- สาย ปน.6083 บ้านบือราแง – บ้านชะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (ระดับน้ำ 70 ซม. กม.ที่ 2+000-3+550)

 

จังหวัดตรัง มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ได้แก่

- สาย ตง.3002 แยก ทล. 419 (กม.ที่  2+900) - บ้านหลังเขา อ.เมือง,วังวิเศษ จ.ตรัง (ระดับน้ำ 60 ซม. กม.ที่ 3+050-3+600)

- สาย ตง.1037 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1065+365)-บ้านนาตาขำ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ระดับน้ำ 60 ซม. กม.ที่ 0+450-2+300)

 

จังหวัดพัทลุง มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่

- สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ.ควนขนุน,ระโนด จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 50-70 ซม. กม.ที่ 0+000-5+000 / 12+000-16+000)

 ใต้ยังจมบาดาล น้ำซัดถนนขาด12เส้นทาง

 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่จัดชุดปฏิบัติการ นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางเส้นทางจราจร ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน/ปักเสาหลักขาวแดงในเส้นทางที่เกิดเหตุเหตุอุทกภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด