ผู้นำ ธอส. เดินหน้านำองค์กรสู่เป้า "ทำให้คนไทยมีบ้าน"

30 ส.ค. 2563 เวลา 5:17 น.3.8k

วิธีการทำงาน ไม่ได้เอาเกณฑ์มาเป็นที่ตั้ง แต่นำสิ่งที่ ธอส.ปฏิบัติอยู่แล้ว เข้าไปอิงกับเกณฑ์ ทำให้การทำงานลื่นไหล ไม่ได้ฝืนเปลี่ยนตัวเอง แต่เป็นการทำงานตามกระบวนการของ ธอส.

ในช่วงโควิด - 19 ธนาคารรัฐ อย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐที่รับบทหนัก ต้องจัดหามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ออกมาตรการแรกๆ ก็มีถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ก็มีการปรับและพัฒนาจนเข้าที่เข้าทางอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการทำงานที่ชัดเจน โดยการนำของ "ฉัตรชัย ศิริไล" กรรมการผู้จัดการ ธอส. วาระที่สอง ซึ่งมีผลไปเมื่อ 15 มิ.ย. 63

นอกจากมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ธอส.ยังมีผลการดำเนินงานที่ดี และล่าสุดยังเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีคะแนนผลการตรวจประเมินสูงกว่า 650 คะแนน จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

ผู้นำ ธอส. เดินหน้านำองค์กรสู่เป้า "ทำให้คนไทยมีบ้าน"

"ฉัตรชัย" ลูกหม้อที่เข้าร่วมงานกับ ธอส. ตั้งแต่ปี 2539 ได้แสดงฝีมือและไต่เต้าขึ้นมาจนถึงตำหน่งผู้นำสูงสุดขององค์กร เขาเล่าว่า ธอส. ได้ยื่นตรวจสอบคุณภาพการทำงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตฯ เป็นปีที่ 2 โดยปีแรกได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus : TQC Plus) มีแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สะท้อนด้านการบริหารจัดการลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม

จากเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่ว่า “Good Result comes from Good Process”  สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ คือ ทุกคนในองค์กรเชื่อมั่นว่า ผลผลิตของงานทุกชิ้น มาจากกระบวนการทำงานที่ดี และไม่ได้มองว่า การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาทำงานเป็นการเพิ่มภาระ
 

ผู้นำองค์กรทำหน้าที่สื่อสารให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายขององค์กร เริ่มจากวางกลยุทธ์ทำให้ทุกคนเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยปีที่ผ่านมายังเป็นปีที่ ธอส. ปฏิวัติการบริการ โดยหันมาฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้น และใช้การติดตามการประเมินผลการปรับปรุงด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาดูกระบวนการทำงาน ส่วนเรื่องของคน ปรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการรับคน พัฒนาคน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้คนใหม่ทำงานร่วมกับคนเก่าได้ และยังสนุกกับการทำงาน

"วิธีการทำงาน ไม่ได้เอาเกณฑ์มาเป็นที่ตั้ง แต่นำสิ่งที่ ธอส.ปฏิบัติอยู่แล้ว เข้าไปอิงกับเกณฑ์ ทำให้การทำงานลื่นไหล ไม่ได้ฝืนเปลี่ยนตัวเอง แต่เป็นการทำงานตามกระบวนการของ ธอส. ทำให้เราเป็นไปตามเกณฑ์ โดยไม่รู้ตัว นี่คือสิ่งที่เราเรื่มต้น เราเรียกระบบของเราว่า Smart Leadership System ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2554"

ธอส. ปรับกระบวนการทำงานต่อเนื่อง และเน้นการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจได้ ไม่ใช้คำที่เป็นวิชาการ เพืื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีแนวทางและเป้าหมายการดำเนินในแต่ละปี มีการรีวิว พิสูจน์ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มิติการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีผู้นำหน่วยงานนั้นๆ เป็นแกนนำในการสื่อสารและปฏิบัติ และต้องชื่นชม ให้รางวัล เมื่อลูกน้องทำดี ขณะเดียวกัน ก็มีการกำหนดแนวคิด เซ็ท Vision and Goals ผู้ต้องนำทำอย่างไรบ้าง และสุดท้่ายคือการ engagement

ในทุกระบวนการทำงาน ผู้นำต้องติดตามการดำเนินงานแบบ realtime โดยใช้ digital dashboard ซึ่งอนาคตจะพัฒนาเป็น complex dashboard ...การบริหารองค์กรไม่ใช่บอร์ดเก่งแล้วอยู่ได้ องค์กรจะอยู่ได้ ต้องทำงานเป็นทีม โดยผู้นำต้องทำทีมขององค์กรให้แข็งแรง และขับเคลื่อนไปในเป้าหมายผู้นำองค์กรทำหน้าที่สื่อสารให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายขององค์กร เริ่มจากวางกลยุทธ์ทำให้ทุกคนเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยปีที่ผ่านมายังเป็นปีที่ ธอส. ปฏิวัติการบริการ โดยหันมาฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้น และใช้การติดตามการประเมินผลการปรับปรุงด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาดูกระบวนการทำงาน ส่วนเรื่องของคน ปรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการรับคน พัฒนาคน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้คนใหม่ทำงานร่วมกับคนเก่าได้ และยังสนุกกับการทำงาน

"วิธีการทำงาน ไม่ได้เอาเกณฑ์มาเป็นที่ตั้ง แต่นำสิ่งที่ ธอส.ปฏิบัติอยู่แล้ว เข้าไปอิงกับเกณฑ์ ทำให้การทำงานลื่นไหล ไม่ได้ฝืนเปลี่ยนตัวเอง แต่เป็นการทำงานตามกระบวนการของ ธอส. ทำให้เราเป็นไปตามเกณฑ์ โดยไม่รู้ตัว นี่คือสิ่งที่เราเรื่มต้น เราเรียกระบบของเราว่า Smart Leadership System ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2554"

ธอส. ปรับกระบวนการทำงานต่อเนื่อง และเน้นการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจได้ ไม่ใช้คำที่เป็นวิชาการ เพืื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีแนวทางและเป้าหมายการดำเนินในแต่ละปี มีการรีวิว พิสูจน์ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มิติการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีผู้นำหน่วยงานนั้นๆ เป็นแกนนำในการสื่อสารและปฏิบัติ และต้องชื่นชม ให้รางวัล เมื่อลูกน้องทำดี ขณะเดียวกัน ก็มีการกำหนดแนวคิด เซ็ท Vision and Goals ผู้ต้องนำทำอย่างไรบ้าง และสุดท้่ายคือการ engagement
ผู้นำ ธอส. เดินหน้านำองค์กรสู่เป้า "ทำให้คนไทยมีบ้าน"
ในทุกระบวนการทำงาน ผู้นำต้องติดตามการดำเนินงานแบบ realtime โดยใช้ digital dashboard ซึ่งอนาคตจะพัฒนาเป็น complex dashboard ...การบริหารองค์กรไม่ใช่บอร์ดเก่งแล้วอยู่ได้ องค์กรจะอยู่ได้ ต้องทำงานเป็นทีม โดยผู้นำต้องทำทีมขององค์กรให้แข็งแรง และขับเคลื่อนไปในเป้าหมาย

พูดถึงการเซ็ท Vision & Goals ปี 2559 ธอส. มีการเปลี่ยนวิชั่น และมิชชั่น นอกจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ธอส. ยังมุ่งมั่นในการทำให้คนไทยมีบ้าน และเป้าหมายสูงสุดคือ ต้องทำให้ ธอส. เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนมีบ้าน

ผู้นำ ธอส. เดินหน้านำองค์กรสู่เป้า "ทำให้คนไทยมีบ้าน"

"ฉัตรชัย" สรุปให้ฟังว่า บุคลากรกว่า 5,000 คนของ ธอส. ต้องมีความเข้าใจบริบทของธนาคารเป็นอย่างดี นั่นคือ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้าน Balance sheet ความมั่นคงทางการเงิน การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและการสร้างความผูกพัน เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท การคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนและการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยยุทธศาสตร์ "Be Simple, Make it Simple" โดยการช่วยให้คนไทยมีบ้านด้วยวิธีการและขั้นตอนที่ง่าย ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถผ่อนชำระได้ตลอดจนถึงไถ่ถอนจำนอง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 หน้า 24 ฉบับที่ 3,602 วันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แท็กที่เกี่ยวข้อง