"กลุ่มเปราะบาง" รับเงินแล้ว ส่วน "เยียวยาเกษตรกร" จ่ายงวดที่ 3

20 ก.ค. 2563 เวลา 20:00 น. 4.4k

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเผยรัฐฯเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ถึงคิว "กลุ่มเปราะบาง" ส่วน "เยียวยาเกษตรกร" อยู่ระหว่างโอนเงินงวดที่ 3 ภายในสิ้นเดือนนี้

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  PMOC  ได้รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโครงการต่างๆของรัฐบาล โดยระบุว่า  " รัฐบาลโอนแล้ว 3,000 บาท เยียวยากลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านราย"  ประกอบไปด้วย เด็กเล็ก จำนวน 1,394,756 คนผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน และ ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน รวมจำนวน 6,781,881 คน 


สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โควิด-19 คนละ 3,000 บาท (เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน) รวมเป็นเงินกว่า 2,034 ล้านบาท


ส่วนเยียวยาเกษตรกร  7.7 ล้านราย รายละ 5,000 บาท 3 เดือน อยู่ระหว่างโอนเงินงวดที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้


ขณะที่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลโอนครบแล้ว 15.3 ล้านราย รายละ 5,000 บาท 3 เดือน เยียวยาตามโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ให้กับ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  เช่นเดียวกับการเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านราย รายละ 3,000 บาท 

"กลุ่มเปราะบาง" รับเงินแล้ว ส่วน "เยียวยาเกษตรกร" จ่ายงวดที่ 3

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง