ดับบลิวเอชเอ เปิดตลาดนัดแรงงานออนไลน์ “E-Job Market”

15 ก.ค. 2563 | 06:10 น.

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เปิดตัวโครงการ “WHA E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ สร้างแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ โพสต์ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร และผู้ที่กำลังหางาน ได้เข้ามากรอกข้อมูลสมัครงานเพื่อค้นหาคุณสมบัติพนักงานได้ตรงตามความต้องการ หวังเป็นสื่อกลาง สร้างโอกาสให้กับคนต้องการงาน และงานที่ต้องการคน

นายเดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก แต่หากมองในทางกลับกัน จะพบว่าบริษัทหลายแห่งกำลังมองหาและต้องการบุคคลเข้ามาร่วมทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิต โครงการ “WHA E-Job Market" จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าดับบลิวเอชเอ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่ทุกฝ่าย

E-Job Market เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยบริษัทฯ ได้สร้างแพลตฟอร์มหน้าเว็บที่ใช้งานง่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน ซึ่งอาศัญอยู่ในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการในพื้นที่คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของดับบลิวเอชเอ ได้คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ตรงตามตำแหน่งงาน
 

ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวเว็บไซต์และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอเข้าร่วมโครงการฯ โดยขณะนี้พบว่ามีการโพสต์ประกาศตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วกว่า 100 ตำแหน่ง ทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการส่งต่อโครงการนี้ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

 นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ จะจัดงาน “E-Job Market Week” สัปดาห์ตลาดแรงงานออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้พบปะและสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวรวมถึงช่องทางออนไลน์สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น พร้อมเปิดพื้นที่ให้ว่าที่นายจ้างและลูกจ้างได้ทำความรู้จักกัน รวมถึงคัดสรรแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด พร้อมเป็นการสนับสนุนวิธีคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ สามารถลงประกาศตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ รวมถึงผู้ที่สนใจและกำลังหางาน สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com  

นอกจากนี้ เว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com ยังได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศตำแหน่งงานที่น่าสนใจสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศอีกด้วย