สุดยอด "ไทย"ติดอันดับ 2 ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด ดีที่สุดของโลก

13 มิถุนายน 2563

ประเทศไทย ติดอันดับเป็นประเทศที่ดีที่สุด ในการฟื้นตัวจากโควิด โดยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก จาก 184 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับ Global COVID-19 Index

     ประเทศไทยติดอันดับ 2 จาก 189 ประเทศที่ดีที่สุด (วันที่11 มิ.ย.63) ในการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากข้อมูลดัชนีโควิด-19 ระดับโลก (Global COVID-19 Index) ซึ่งจัดทำโดยองค์กรระดับต้นๆ ของมาเลเซียและองค์การอนามัยโลก 

สุดยอด "ไทย"ติดอันดับ 2 ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด ดีที่สุดของโลก
      องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway 

     ได้ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศได้รับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด 
   โดยคะแนน 70% คิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 

1.กรณีที่ได้รับการยืนยันต่อประชากร โดยพารามิเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบกับขนาดของแต่ละประเทศในการคำนวนค่าคะแนน

2.สัดส่วนการเสียชีวิตตามสัดส่วนเนื่องจาก COVID-19 โดยพารามิเตอร์นี้จะพิจารณาถึงอัตราการตายอย่างคร่าวๆของแต่ละประเทศและพิจารณาขนาดของประชากรแล้วเปรียบเทียบกับอัตราการตายเนื่องจาก COVID-19

     นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศ โดยค่านี้จะให้ภาพสะท้อนที่แท้จริงว่าอัตราการเสียชีวิตได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของแต่ละประเทศได้อย่างแม่นจำ

    ส่วนที่เหลืออีก 30% ประกอบด้วยคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ GHS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
    ทั้งนี้ GCI ได้จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (Ranking of Countries by Recovery Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยได้อยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศ ออสเตรเลีย

สุดยอด "ไทย"ติดอันดับ 2 ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด ดีที่สุดของโลก

     โดยประเทศ 20 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้
1.ออสเตรเลีย
2.ไทย
3.เดนมาร์ก
4.ฮ่องกง
5.ไต้หวัน
6.นิวซีแลนด์
7.เกาหลีใต้
8.ลิโทเนีย
9.ไอซ์แลนด์
10.สโลวาเนีย
11.ลัตเวีย
12.สวิซเซอร์แลด์
13.เวียดนาม
14.มาเลเซีย
15.นอร์เวย์
16.สโลวาเกีย
17.เยอรมัน
18.ออสเตรีย
19.ลักต์แซมเบิก
20.ฟินแลนด์

สุดยอด "ไทย"ติดอันดับ 2 ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด ดีที่สุดของโลก

    จะเห็นได้ว่าจาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ไทย,ฮ่องกง,ไต้หวัน,เกาหลีใต้,เวียด นาม และ มาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชียด้วยเช่นกัน
    การจัดลำดับการฟื้นฟูใช้ข้อมูลจาก จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร จำนวนผู้รักษาหายต่อผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวนประชากรตรวจสอบโรคติดต่อผู้ติดเชื้อยืนยัน และจำนวนการทดสอบต่อประชากร รวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของคนในประเทศและขีดความสามารถในการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

Cr.  https://covid19.pemandu.org/?fbclid=IwAR2f9-Nj-0oZp5ZvuDdiFXe1nmO-bOlhVju-Ilj66innaR4ShwREc9GJ_IU