ซิกน่า ร่วม เป็ดไทยสู้ภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยีลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

02 มิ.ย. 2563 เวลา 2:05 น. 149

ซิกน่า เข้าสนับสนุนโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” ของกลุ่มสตาร์ทอัพไทยในนามสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ที่จับมือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร และเป็นด่านแรกในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านการส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ไปจนถึงการจัดตั้งแบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงภารกิจการเฝ้าระวังและติดตามผล

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซิกน่าได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเป็ดกู้ภัย ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ ช่วยกันผลักดันให้สังคมไทยสามารถฝ่าวิกฤต ด้วยการทำหน้าที่หน้าที่เป็นสื่อกลาง ช่วยกระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์สื่อที่ส่งเสริมการป้องกันโรค รวมถึงบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานต่อต่านโรคให้กับโครงการเป็ดกู้ภัย 

ภารกิจของเป็ดไทยสู้ภัย คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ตรวจสอบข่าวเท็จ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และยังมีระบบคัดกรองผู้ป่วยผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อระดับเบื้องต้น โดยจะมีทีมแพทย์อาสาจากสตาร์ทอัพด้าน HealthTech เข้าร่วมในจุดคัดกรอง เพื่อให้คำปรึกษา และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกสถานที่ไปยังโรงพยาบาล ในเชิงรุกทีมเป็ดไทยสู้ภัยยังมี PedKeeper ที่ตรวจสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ จากการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

ซิกน่า ร่วม เป็ดไทยสู้ภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยีลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่ง และการบริการทางด้าน Healthcare มาร่วมแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของการจัดส่งยารักษาโรคให้ผู้ป่วยถึงบ้าน รวมไปถึงการส่งอาหาร หรือของใช้จำเป็นระหว่างการกักตัว และการจัดเตรียมสถานที่ให้แก่ผู้ที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง