หอการค้าจี้”สงขลา”ยังต้องเข้มปิดล็อกจังหวัด  

18 พ.ค. 2563 เวลา 8:46 น. 5.1k

  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ เรียกร้องเพิ่มความเข้มคัดกรองสนามบิน รอยต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวั่นกระทบมาตรการผ่อนปรน  ชี้ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ในการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน จังหวัดสงขลา  ได้เสนอให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินบริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่

หอการค้าจี้”สงขลา”ยังต้องเข้มปิดล็อกจังหวัด  

โดยขอให้มีการกำหนดจุดลงทะเบียนบริเวณสนามบินเพื่อความปลอดภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของผู้โดยสารยังไม่เข้มข้นมากพอ

          

“ต้องไม่ลืมนะครับว่าจังหวัดสงขลาเราไม่พบว่ามีการระบาด หรือผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เอง ผู้ติดเชื้อของจังหวัดสงขลาล้วนมาจากนอกพื้นที่ อาทิ เดินทางมาจากมาเลเซีย  อินโดนีเซีย หรือเจ้าหน้าที่ตรวจตคนเข้าเมือง(ตม.)ที่ติดจากคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกควบคุมตัว”           

 

ซึ่งหากเราไม่มีมาตรการที่เข้มงวดมากเพียงพอสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหหวัดสงขลาก็เสี่ยงจะมีผลกระทบต่อมาตรการผ่อนคลายที่มีการดำเนินการมาระยะที่ 2 แล้วในปัจจุบัน

            

ฉะนั้นจึงอยากให้มีการเข้มงวดตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  รวมถึงพื้นที่รอยต่อกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  ซึ่งก็พบว่ายังหละหลวมเช่นกัน 

            

“เราต้องพึงระลึกเสมอว่า พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงยังจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออกพื้นจังหวัดสงขลาต่อไป”

             

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับมาตรการคลายล็อค เพื่อให้วิถีชีวิตและธุรกิจได้ฟื้น เพื่อให้เมืองมีชีวิตชีวา แต่ยังไม่เห็นด้วยถ้าจะคลายล็อคเมือง โดยการเปิดการเดินทางระหว่างจังหวัด

           

ส่วนธุรกิจที่ยังไม่อยากให้มีการผ่อนคลายในขณะนี้คือ สถานบันเทิง และโรงภาพยนต์        

 ในขณะที่ผลการสำรวจหาดใหญ่โพลล์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มีการสำรวจ “หาดใหญ่โพล” ในเรื่อง “ความเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อการเปิดเมือง-เปิดธุรกิจ” โดยการเก็บแบบสำรวจออนไลน์จำนวน 480 คน ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค.63

 

ผลการสำรวจความเห็นของชาวสงขลา มีข้อเสนอแนะถึงจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการจัดการสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ดังนี้ ร้อยละ 90.00  เห็นว่าควรมีระบบการตรวจคัดกรองและกักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านชายแดนให้รัดกุมมากที่สุด  รองลงมาคือ มีแผนฟื้นฟูเมืองและธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงอย่างเป็นรูปธรรม และเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารดูแลมิให้มีคนข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 61.46 และ 60.83 ตามลำดับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง