ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

15 พ.ค. 2563 เวลา 12:12 น. 1.4k

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19 )   ประจำวันที่ 15  พฤษภาคม  2563  ผลการตรวจสอบถานประกอบการของกรมอนามัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่จะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะข้อกำหนด 5 ข้อ ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน คือ ใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่าง และในสถานประกอบการผู้ให้บริการต้องมีเรื่องการทำความสะอาดพื้นผิว และลดความแออัด ใน 77 จังหวัด 

ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

โดยเฉพาะกิจการร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมพบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเยี่ยม 27.18% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 9.74%   และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 63.08%  โดยประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือการบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร  วันและเวลาของผู้มารับบริการทุกราย  จุดคัดกรองพนักงานและผู้มารับบริการ  ผู้ให้บริการอาจไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  แผ่นใสครอบหน้าและผ้ากันเปื้อน /เสื้อคลุมที่สะอาด

ร้านสปา อาบน้ำ ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์  กลุ่มนี้พบว่า ทำได้ค่อนข้างดี ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 40%   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน7% และไม่ผ่านเกณฑ์สูงถึง   53%  ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ จุดคัดกรองพนักงานและผู้มารับบริการ  ผู้ให้บริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า  สวมถุงมือยาง หมวกคลุมผม และผ้ากันเปื้อนที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ จัดที่ยืนสำหรับลูกค้าที่รอชำระเงิน

ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

ส่วนด้านการตรวจสอบของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จากการตรวจสอบ 177,026 แห่ง คือกลุ่ม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาด ร้านค้าปลีก ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม  สนามกอล์ฟ  สนามกีฬา สวนสาธารณะ ร้านสัตว์เลี้ยง  มีการปฏิบัติตามมาตรการ  131,042 แห่ง  ปฏิบัติไม่ครบ (แนะนำ) 41,127 แห่ง และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 4,857 แห่ง 

ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

ส่วนด้านกระทรวงมหาดไทย รายงานถึงความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กิจกรรมที่ให้ความร่วมมือน้อยที่สุด คือรถเข็น หาบเร่ แผงลอย  ตลาดน้ำ ตลาดนัด  และร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม  ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน   ส่วนที่ให้ความร่วมมือมากที่สุด คือห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์   ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ  และสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

โดยมาตรการที่ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการปฏิบัติมากที่สุด คือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  การห้ามมีผู้ชุมนุมกัน   ส่วนมาตรการที่ปฏิบัติน้อยคือ การสวมเฟซชิลด์ ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวที่ให้บริการในร้านเสริมสวย  สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์   การควบคุมจำนวนผ้ใช้บริการ มิให้แออัดและการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลง

ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

"การตัดสินใจเพื่อเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่สอง จำเป็นมากที่จะต้องผ่อนคลายเพื่อให้เศรษฐกิจไปได้  แม้จะมีความกังวลใจในการระบาดคลื่นลูกที่สอง  ก็ต้องขอความร่วมมือ ต้องทำความเข้าใจในทุกระดับ  และการทำชุดข้อมูลต่างๆจะต้องเป็นไปในทางเดียวกัน  และการปฏิบัติจะมีการนำแอพพลิเคชัน"ไทยชนะ"เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งของผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและเข้าใจทั้งผู้ใช้และผู้รับบริการ  ต้องมีการใช้เครื่องมือในการปกป้องและป้องกัน พลเมือง   ซึ่งหลายประเทศก็ใช้เครื่องมือมาช่วยให้ประชาชนรู้ถึง คิวอาร์โค้ด รู้ถึง Health Code แต่ต้องมั่นใจว่าสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้นี่คือหลักการ" นพ.ทวีศิลป์กล่าวทิ้งท้าย

ศบค.ย้ำใช้แอพ"ไทยชนะ"ช่วยคุมคลายล็อกดาวน์

แท็กที่เกี่ยวข้อง