ผู้ว่าฯสุราษฎร์ สั่งด่วน กักตัว คนมาจากภูเก็ต

01 พ.ค. 2563 เวลา 14:44 น. 1.5k

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งทุกอำเภอตรวจสอบ คัดกรอง และให้กักกันตัวบุคคลที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สั่งการดังนี้

 

ด้วยจ.ภูเก็ตได้เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งในส่วนของ จ.สุราษฎร์ธานีมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 63 จำนวน 1,143 คน) ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

ให้ด่านตรวจควบคุมและชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองบุคคลดังกล่าว และให้ดำเนินการหรือแจ้งให้ส่วนที่้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโรคโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้อำเภอดำเนินการกักกันตัว (Home Quarantine) โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรค โดยเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน พร้อมบันทึกในระบบรายงานติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai QM)

สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไปด้วยอย่างเคร่งครัด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง