พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

20 เม.ย. 2563 เวลา 8:41 น. 481

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมลงพื้นที่ชุมชนเขตกทม. เตรียมฝึกทักษะอาชีพ ประเดิมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ  ปตท.ร่วมเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

 

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กพร.ได้ร่วมประชุมกับนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน พร้อมนำผลผลิตไปจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

เบื้องต้นจะนำร่องฝึกอาชีพ 2 สาขา คือ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ และการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว จำนวน 7 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 140 คน นำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจะขยายไปทั่วประเทศต่อไป

อธิบดีกพร. กล่าวต่อไปว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เขต  ได้แก่ เขตทวีวัฒนา  เขตบึงกุ่ม เขตราชเทวี และ วิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้และส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในการประกอบอาชีพ ความรู้ด้านทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติ

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

นอกจากนี้วิทยากรจะให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การทำตลาด และช่องทางการจำหน่าย  โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่นอีกด้วย  

กพร.จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรม อาทิ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ และชุมชนบางพรหมร่วมใจ เขตทวีวัฒนา สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีความพร้อมและสนใจฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ หลักสูตรดังกล่าวเหมาะกับผู้ที่อาศัยในชุมชนที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่มาก ไม่จำเป็นต้องใช้ดิน มีพื้นที่ 2 เมตรคูณ 4 เมตร ก็สามารถทำได้

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความรู้จากอาชีพเดิมที่ทำการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตไม่ต้องมากแต่สามารถเพิ่มราคาให้กับสินค้าได้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0 2390 0265 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035 ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกจะมีขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.

พร้อม..ปลูกผักกลางกรุงวางขายปั๊มปตท.