ประกาศงดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เม.ย.-ก.ย.63

19 เม.ย. 2563 เวลา 5:57 น. 5.7k

กรมศาสนา ออกประกาศ งดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.2563

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ลงนามในประกาศกรมการศาสนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 ระบุ

ตามที่กรมการศาสนาได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563 นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) มีผู้ติดเชื้อ ในประเทศไทยจํานวนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กรมการศาสนาจึงของดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวันธรรมสวนะ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563 มีดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2563 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

ประกาศงดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง