ผู้ว่าฯอุบลออกคำสั่งใครเข้าจังหวัดถูกกักตัว

18 เม.ย. 2563 เวลา 3:48 น. 4.6k

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีออกคำสั่งที่ 17646/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ให้บุคคลที่เดินทางเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานีทุกช่องทาง (บก/น้ำ/อากาศ) รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและกักกันตัวตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2563

ผู้ว่าฯอุบลออกคำสั่งใครเข้าจังหวัดถูกกักตัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง