ย้ำตลาดสด - แคมป์คนงานต้องใส่แมสก์

15 เม.ย. 2563 เวลา 9:45 น. 534

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำตลาดสด -ที่พักคนงานก่อสร้าง -ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ต้องสวมหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากไวรัสโควิด 19

 

วันนี้ (15 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้มีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวภายในตลาดสด เพื่อให้เจ้าของตลาดนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในช่วงโควิด-19 ระบาด

 

โดยต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณการใช้บริการ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ส่วนผู้ขายในตลาดให้รักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ทำการสำรวจ (Quick Survey) ในตลาดสด จำนวน 337 แห่ง พบว่า ร้อยละ 66.8 ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ระหว่างผู้ขายของกับผู้บริโภค และร้อยละ 49.9 มีการเว้นระยะระหว่างแผง และผู้ขายของ/ผู้ช่วยขายของ/พนักงานตลาด /ผู้บริโภค ให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ร้อยละ 93.5 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ร้อยละ 69.4 และจัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำสะอาดร้อยละ 46.9 

 

"ถือว่าทั้งเจ้าของตลาดและผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง "
 

 

 

นอกจากนั้นแล้วกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับผู้อาศัยในชุมชนแออัด และที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หากมีสมาชิกอยู่ร่วมบ้านหลายคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และหมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว 


สำหรับที่พักคนงานก่อสร้าง ให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ควบคุมดูแลความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน และจะต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง และคนในครอบครัว ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว
 

 

 

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า   กรมอนามัยได้จัดทำ Application Thaistopcovid-19 เพื่อติดตามกลุ่มต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ประเมินตนเอง และปักหมุดแต่ละพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด โดยประชาชนผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เพื่อเลือกใช้บริการ  ร้องเรียนเสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกันได้


ขณะที่ผลการสำรวจรายสัปดาห์ตามมาตรการ “หยุดบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 2 – 8  เมษายน 2563 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 47,144 คน พบว่า ร้อยละ 47.1 มีการออกนอกบ้าน ในจำนวนนี้พบว่า ร้อยละ 94.2 มีความจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้าน เข่น ทำงาน หาหมอ ชื้ออาหาร/ของใช้ ทำธุรกรรม และร้อยละ 9.4 ใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง 


ส่วนพฤติกรรมในการป้องกันตนเองเมื่อพบกับคนอื่นทั้งในและนอกบ้าน พบว่า ร้อยละ 85.2 ล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งร้อยละ 76.7 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง และร้อยละ 62.7 รักษาระยะห่าง  1-2 เมตร เมื่อพบกับผู้อื่นทุกครั้ง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง