ตอบข้อสงสัยคำสั่ง"ห้ามขายเหล้า"ร้านไหนโดนบ้าง

11 เม.ย. 2563 เวลา 9:16 น. 6.8k

เปิดพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 ไขข้อข้องใจ คำสั่งปิดร้านที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

หลายจังหวัดทยอยออกคำสั่งปิดปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 แต่ยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ 

หลายคนสงสัยว่าร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราที่ได้รับใบอนุญาต ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่มีคำสั่งปิดนั้นคือร้านประเภทไหน 

เมื่อตรวจสอบจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พบว่า ในมาตรา 156 บัญญัติว่า ใบอนุญาตขายสุรามี 2 ประเภท คือ

(1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจํานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
(2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าสิบลิตร

ตอบข้อสงสัยคำสั่ง"ห้ามขายเหล้า"ร้านไหนโดนบ้าง

หากจะแปลให้เข้าใจง่ายๆ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 คือร้านค้าปลีก ค้าส่ง ส่วนใบอนุญาติประเภทที่ 2 คือ ร้านค้าปลีก ร้านขายของชำนั่นเอง สรุปสั้นๆคือทุกห้ามทุกร้านขายสุรานั่นเอง

ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้มี 47 จังหวัดที่ออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดวันและจังหวัด ดังนี้

1.ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และพิษณุโลก

2.ปิดถึงวันที่ 15 เมษายน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ระยอง และระนอง

3.ปิดถึงวันที่ 16 เมษายน จำนวน 5 จังหวัดได้แก่ สกลนคร ยะลา พิจิตร ลพบุรี และเชียงราย

4.ปิดถึงวันที่ 17 เมษายน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุราษฎร์ธานี

5.ปิดถึงวันที่ 18 เมษายน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์

6.ปิดถึงวันที่ 19 เมษายน จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี ตราด และราชบุรี

7.ปิดถึงวันที่ 20 เมษายน จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สมุทรสาคร กำแพงเพชร แพร่ ชัยภูมิ สมุทรปราการ อ่างทอง ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี นราธิวาส หนองคาย และนนทบุรี

8.ปิดถึงวันที่ 30 เมษายน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครปฐม สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และเพชรบุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง