ห้ามผ่าน!เชียงรายปิดถนน เชื่อมเชียงใหม่และพะเยา

11 เม.ย. 2563 เวลา 6:19 น. 2.0k

ทางหลวงชนบท ระงับใช้ถนนเชียงรายเชื่อมเชียงใหม่ และถนนเชียงรายเชื่อมพะเยา สกัดโควิดเริ่มวันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายน

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ดำเนินการระงับใช้ถนนทางหลวงชนบทที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่และเส้นทางที่เชื่อมจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 3037 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 – บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.64+700) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 ห้ามผ่าน!เชียงรายปิดถนน เชื่อมเชียงใหม่และพะเยา

2. ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4024 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 บ้านบัวค่ำ อำเภอสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.1+500) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 

3. ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4025 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 บ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.17+500) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้ระงับใช้เส้นทางตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 ห้ามผ่าน!เชียงรายปิดถนน เชื่อมเชียงใหม่และพะเยา

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทพะเยาได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้แก่ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางลัด-ทางเลี่ยง ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง