ผู้ว่าฯกระบี่ออกประกาศ ใครติดโควิด-19 ไม่ปกปิดข้อมูล รับเงินค่าดูแลวันละ 500 บ.

11 เม.ย. 2563 เวลา 0:00 น. 1.9k

ผู้ว่าฯกระบี่ออกประกาศ ใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา และไม่ปกปิดอาการ หากตรวจพบว่าเป็นไวรัสโคโรนา 2019 จริง จะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วยขณะพักรักษาตัวในสถานรักษาพยาบาล วันละ 500 บาท ขณะนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จนกว่าจะหายป่วยและออกจาก สถานพยาบาล

พันตํารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ออกประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การแสดงตัวตนกรณีติดที่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ และจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้มีมาตรการ หลายมาตรการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพิ่มเติมจากที่จังหวัดกระบี่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น จึงได้ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2563 นี้ หากบุคคลใดที่มีอาการคล้ายกับผู้ที่ติด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แสดงตัวตนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) โดยไม่ปกปิดอาการ และหลังจากเข้ารับการตรวจพบว่าได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จริง จะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วย เป็นเงินจํานวน 500 บาท/วัน ขณะนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จนกว่าจะหายป่วยและออกจาก สถานพยาบาล

ผู้ว่าฯกระบี่ออกประกาศ ใครติดโควิด-19 ไม่ปกปิดข้อมูล รับเงินค่าดูแลวันละ 500 บ.

แท็กที่เกี่ยวข้อง