พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

10 เม.ย. 2563 เวลา 9:26 น. 741

สุราษฎร์ธานีประชุมภาคเอกชน เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านมาตรการและแนวทางการกระจายสินค้า  พร้อมยกระดับสั่งห้ามจำหน่ายสุรา 11-17 เม.ย.นี้

พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

บ่ายวันนี้(10 เม.ย.63) ที่ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ห้าง/ร้าน เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับการปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านมาตรการและแนวทางการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่

โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมราคาสินค้า ได้แก่ มาตรการบริหาร/สร้างความเข้าใจ/ขอความร่วมมือ และมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งการประเมินสถานการณ์สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ด้านปริมาณ ราคา โดยรัฐบาลขอความร่วมมือช่วยตรึงราคาโดยไม่ให้ปรับราคาในขณะนี้ เนื่องจากเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด COVID-19 และต้นทุนสินค้ายังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคา

พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางบริหารและกระจายสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีการยกระดับสถานการณ์ฉุกเฉิน และความต้องการของผู้ประกอบการ ห้าง/ร้าน ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ การขนส่งสินค้า คนติดรถขนส่งสินค้า รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นต้น

วันเดียวกันทางจังหวัดยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10  เมื่อ 10 เมษายน 2563  ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกประเภท
พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิตตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563

รวมทั้งลงนามในคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2279/2563 ให้ขยายระยะเวลาการสั่งเปิดสถานที่การค้าประเภทต่าง ๆ จากเดิมมีกำหนดถึง 14 หรือ 17 เมษายนนี้ ให้ขยายการสั่งปิดไปถึง 30 เมษายนนี้ (รายละเอียดตามคำสั่ง)

ด้านสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563 พบมีผู้ป่วยยืนยันใหม่ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสผุู้ป่วยรายเก่า ซึ่งรายที่ 18 นี้ติดจากครอบครัว เป็นสามีของผู้ป่วยรายที่ 15
และเป็นบิดาของผู้ป่วยรายที่ 16 และ 17  
วันนี้จึงยังคงเน้นการดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และระวังบุคคลต่างพื้นที่ ที่มาจากต่างถิ่น เข้าไปในพื้นที่ของท่าน ต้องแจ้งหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ และผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องรับผิดชอบสังคม กักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการของโรค

พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

พร้อมยกระดับสู้โควิด”สุราษฎร์”เตรียมแผนกระจายสินค้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง