11 จังหวัด ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

09 เม.ย. 2563 เวลา 5:22 น. 34.6k

"ฐานเศรษฐกิจ"  ตรวจสอบมาตรการยกระดับหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยของแต่ละจังหวัด ที่ยกระดับความเข้มงวดทั้งการกระกาศห้ามคนเข้าออก "ล็อกดาวน์" ในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือผ่านพื้นที่ และอีกมาตรการคือ การออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง พบว่ามาตรการนี้ มี 11 จังหวัดที่ประกาศ

ได้แก่ 1. จังหวัดระยอง 2. จังหวัดสุพรรณบุรี 3. จังหวัดสุรินทร์ 4. จังหวัดลำพูน 5.จังหวัดสกลนคร 6. จังหวัดพิษณุโลก 7. จังหวัดบุรีรัมย์ 8. จังหวัดนครปฐม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดสมุทรสงคราม และ 11. จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้จากข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงสาธารณสุขพบว่า การที่ยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เป็นหนึ่งในช่องทางรวมกลุ่มกันของผู้คนในเคหะสถานและสถานที่ที่ลับตาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันของผู้คนอีกทางหนึ่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง