ร.พ.รามา เผย 7 วิธีต้านโควิด-19

21 มี.ค. 2563 เวลา 2:03 น.10.8k

ร.พ.รามาเผย 7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

อาจารย์แพทย์หญิงรพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติเเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ออกมาเผย 7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

1.ยืน-นั่งห่างกัน 1.5-2 เมตร

2.งดการรวมตัวกันในสถานที่ศึกษา ที่ทำงาน หรือ สถานที่ต่างๆ 

3.รับประทานอาหารที่เป็นชุดสำหรับคนเดียว หลีกเลี่ยงร่วมสำรับกับผู้อื่น

4.เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจโดยใช้ทางออนไลน์และติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลักหรือปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่น

5.หันมาเรียนทางออนไลน์แทนเรียนในชั้นเรียนและเลี่ยงการจัดประชุมใหญ่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก

6.จัดให้จองหนังสือออนไลน์ในห้องสมุดหรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์

7.ลดความหนาแน่นในลิฟต์เน้นการขึ้นลงบันได

 

ร.พ.รามา เผย 7 วิธีต้านโควิด-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง