svasdssvasds

โมโนปรับใหญ่ เลย์ออฟพนง.200คน

17 ม.ค. 2563 เวลา 12:55 น. 5.7k

โมโนปรับใหญ่ เลย์ออฟ พนักงาน 200 คน ซึ่งถือว่า เป็นการปรับใหญ่ที่สุดครั้งแรกของ MONO

 

รายงานข่าว เผยว่าฝ่ายบริหารงานบุคคล MONO29 ได้เรียกพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยต้องลดจำนวนคน ซึ่งปัจจุบัน ฝ่ายข่าวมีพนักงานอยู่ประมาณ 80 คน และฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องปรับรวมถึงฝ่ายบันเทิง ฝ่ายบริการลูกค้า รวมแล้วประมาณ 200 คน ซึ่งถือว่า เป็นการปรับใหญ่ที่สุดครั้งแรกของ MONO

ขณะเดียวกันมีการตั้ง บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวคนใหม่ เบญจวรรณ สมสิน จากช่องสามแทนบรรณาธิการคนเดิมซึ่งได้ออกไปก่อนหน้านี้ราวกลางเดือนมกราคม

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด