svasdssvasds

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย

28 พ.ย. 2562 เวลา 10:54 น.

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย

นิพนธ์ มท.2 ประสาน มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เพื่อสนับสนุน “นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย” ทั่วไทย ตั้งเป้าลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืน จัดหลักสูตรวินัยจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในร.ร.สังกัด กทม.และท้องถิ่นทั่วประเทศ


วันนี้ 28 พ.​ย. 2562 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีปภ. ผอ.กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ผู้แทนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ตัวแทนจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมฯ


    นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า จากการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับข้อมูลเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งงานวิจัย และงานวิชาการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ภูมิภาค พบว่า ประเทศไทยมีถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ถึง 86% หรือคิดเป็นระยะทาง 600,000 กิโลเมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง คิดเป็นระยะทาง 51,000 กิโลเมตร และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท อีกกว่า 40,000 ม. คิดรวมว่า 2 กรมหลักของกระทรวงคมนาคมดูแลรับผิดชอบถนน ราว 100,000 กม. ฉะนั้นยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ถึง 85%  จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) จัดตั้งองค์กรทั้งถิ่นทั้ง 3 ระดับ คือ อบจ. เทศบาล และ อบต. เพื่อให้ 3 องค์กรนี้มีหน้าที่แก้ไขการจราจรและความสงบเรียบร้อย ซึ่งควรมีการปลูกผังจิตสำนึก และให้ความรู้แก่ เยาวชน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน 

 


    จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับสถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับชั้นการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการอบรมความรู้ในเชิงวิชาการให้กับระดับผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และสร้างเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการอบรมและพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน โดยได้สั่งการให้ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานจัดให้มีหลักสูตรวินัยจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมศึกษาแนวโน้มและผลกระทบ เพื่อจัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรม ในเบื้องต้นแบ่งตามภูมิภาคให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ///

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย

 

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย

 

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย

 

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย

 

นิพนธ์ ดึงมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ หนุนนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย