svasdssvasds

มอนเดลีซขานรับ สพฐ.เร่งปั้มสุขภาวะดีเด็กไทย

26 พ.ย. 2562 เวลา 12:05 น.

 

มอนเดลีซ ประเทศไทย สานต่อโครงการโรงเรียนสุขหรรษาปีที่ 7 เร่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเด็กไทย ทั้งด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย พร้อมผลักดันการศึกษา มอบเงินทุนพร้อมอุปกรณ์แก่ สพฐ. ช่วยพัฒนาสังคม

นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มอนเดลีซ ประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ให้แก่เด็กและเยาวชนตามแนวคิดหลัก 3 ประการของโครงการฯ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 

มอนเดลีซขานรับ สพฐ.เร่งปั้มสุขภาวะดีเด็กไทย

สำหรับโครงการที่ได้จัดทำขึ้น ประกอบด้วย 1. โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา (Joy Breakfast) เพื่อจัดหาอาหารเช้าที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้แก่นักเรียน 2. โครงการสร้างอาหารสุขหรรษา (Growing Joy) เพื่อสร้างแหล่งอาหารภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

3. โครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเยาวชน โดยในปีนี้ บริษัทยังได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอย่างคอมพิวเตอร์ พัดลมสำหรับติดในห้องเรียน และสื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบประยุกต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและสุขภาวะที่ดีของนักเรียน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย 

มอนเดลีซขานรับ สพฐ.เร่งปั้มสุขภาวะดีเด็กไทย

4.   การจัดกิจกรรม Joy Sharing Day ที่พนักงานจิตอาสานับร้อยคน จะเดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆ ในโครงการ เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียน และสร้างความสุขให้น้องๆ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปี

นายสนิท แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการคือการสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง ซึ่งรวมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ดังนั้น โครงการโรงเรียนสุขหรรษาที่จัดขึ้นโดยมอนเดลีซ จึงสอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. และนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

มอนเดลีซขานรับ สพฐ.เร่งปั้มสุขภาวะดีเด็กไทย

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่มอนเดลีซ ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้ทำการมอบทุนสำหรับดำเนินโครงการไปแล้ว 22 ทุน โดยได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนกว่า 2,800 คน และจากความสำเร็จของโครงการ บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน (พ.ศ. 2558-2562) และยังได้มีการขยายผลโครงการไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด