svasdssvasds

ระวังมิจฉาชีพ! หลอกขอเลขบัญชีธนาคาร แอบอ้างรัฐแจกเงิน

26 พ.ย. 2562 เวลา 5:23 น. 2.5k

มิจฉาชีพเล่นไม่เลิกกรมบัญชีกลางเตือนประชาชนระวังถูกหลอกขอเลขที่บัญชีธนาคารแอบอ้างรัฐบาลแจกเงิน

นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีผู้แอบอ้างว่าโทรศัพท์มาจากกรมบัญชีกลางใช้เบอร์มือถือหมายเลข082 946 4808 โดยระบุว่ารัฐบาลจะแจกเงินให้กับประชาชนคนละ2,000 บาทพร้อมกับขอหมายเลขบัญชีธนาคาร 

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่าได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแล้วพบว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วและไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรกรมบัญชีกลางตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง 

ระวังมิจฉาชีพ!  หลอกขอเลขบัญชีธนาคาร แอบอ้างรัฐแจกเงิน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ขณะนี้ไม่มีโครงการในการแจกเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ประชาชนแต่อย่างใดทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อตามที่มิจฉาชีพแอบอ้างกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการให้บุคลากรโทรขอเลขที่บัญชีธนาคารกับประชาชนไม่ว่าจะภารกิจใดๆ 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของกรมสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้ทางเว็บไซต์https://www.cgd.go.th, Facebook, Instagram และTwitter ของกรมบัญชีกลาง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด