svasdssvasds

จิตอาสาร่วมให้บริการประชาชนที่มารับโป๊บฟรานซิส

23 พ.ย. 2562 เวลา 6:10 น. 723

จิตอาสาชาวไทยและต่างชาติ ร่วมให้บริการประชาชนที่มารับสมเด็จพระสันตะปาปา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  และสนามศุภชลาศัย

จิตอาสาร่วมให้บริการประชาชนที่มารับโป๊บฟรานซิส
                รายงานข่าวระบุว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จากนั้นเสด็จไปประกอบพิธีมิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน โดยมีจิตอาสาพระราชทานชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มารับเสด็จ

จิตอาสาร่วมให้บริการประชาชนที่มารับโป๊บฟรานซิส

ทั้งนี้  การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ถือเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  และเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปีที่ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิก  และประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนไทยอีกครั้ง นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาเมื่อปี 2527 ในการเสด็จมายังประเทศไทยครั้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

จิตอาสาร่วมให้บริการประชาชนที่มารับโป๊บฟรานซิส

ที่ผ่านมาเหล่าจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณรอบวัดราชบพิธฯ ให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และล่าสุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ต่อมาเมื่อเวลา 18.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือมิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนนั้น จิตอาสาชาวไทยและต่างชาติที่ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งการปฐมพยาบาล ดูแลเด็กและผู้สูงวัย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่าจิตอาสาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด