svasdssvasds

LPN สร้างชุมชนลดขยะ

15 พ.ย. 2562 เวลา 12:42 น. 539

“ขยะ” วาระแห่งชาติที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่ไม่ควรมองข้ามเพราะไม่เพียงแต่การเพิ่มขึ้นของขยะที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรเท่านั้นแต่การจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีกำลังส่งผลกระทบกลับสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

LPN สร้างชุมชนลดขยะ

ตัวอย่างจากการกำจัดขยะพลาสติกด้วยการเผานอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วสารพิษยังสามารถสะสมในดินและน้ำทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์สร้างมลพิษทำให้เสียสมดุลธรรมชาติและกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอีกด้วย

LPN สร้างชุมชนลดขยะ

ไทยเร่งผุดแผนจัดการขยะพลาสติก

ไทยติดอันดับ6 ของประเทศที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในโลกและกำลังเผชิญปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติกจึงนับว่าเป็นข่าวดีที่ประเทศของเรามีร่างโรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2651 – 2573 ที่ผ่านการระดมสมองร่วมกันจากทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยเป้าหมายแรกกำหนดไว้ว่าภายในปี 2565 ต้องลดและเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิดแล้วใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนเป้าหมายที่ 2 กำหนดว่าภายในปี 2570 จะนำขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

LPN สร้างชุมชนลดขยะ

LPN หัวหอกปลูกจิตสำนึกสร้างชุมชนลดขยะ

LPN สร้างชุมชนลดขยะ

LPN เองในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทำหน้าที่บริหารโครงการหลังการขายได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอดจึงได้จัดกิจกรรมชักชวนให้เจ้าของร่วมในโครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องมากว่า10 ปีโดยได้จัดตั้งถังคัดแยกขยะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้  รวมถึงจัดให้มี“ถุงผ้าให้ยืม” โดยเริ่มนำร่องในบางโครงการเพื่อชักชวนให้เกิดวงจรการลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

LPN สร้างชุมชนลดขยะ

ต่อยอดเพื่อยั่งยืน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์จำกัด(มหาชน)(LPN) เปิดใจว่า“LPN มองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยในส่วนของบริษัทฯเรามีแนวทางที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ชัดเจนทั้งในกระบวนการอิงกระบวน  และนอกกระบวนการเรายังประสบความสำเร็จในการชักชวนให้เจ้าของร่วมซึ่งมีอยู่ราว130,000 ครอบครัวใน151 โครงการ  ช่วยกันคัดแยกขยะซึ่งแนวคิดนี้ยังได้ถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนในโครงการที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต”

“และสำหรับในปีนี้เราได้ต่อยอดแนวคิดของการช่วยลดปริมาณขยะไปยังกลุ่มลูกค้าด้วยการเลิกเสริฟน้ำถ้วยพลาสติกในสำนักงานขายรวมถึงการเชิญชวนพนักงานใช้แก้วน้ำและถุงผ้านอกจากนั้นเรายังได้ร่วมในโครงการ“วน” ของเครือบริษัททีพีบีไอจำกัดมหาชน) ตั้งกล่องขอรับขยะพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไว้ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ช่วยให้พลาสติกยังหมุนวนอยู่ในระบบและลดปริมาณขยะที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย”

ภารกิจพิชิต“ขยะ” คงไม่ใช่Mission possible ที่สามารถทำให้บรรลุได้ภายในเวลาอันใกล้แต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือรวมใจหันมาเสพติดและส่งต่อพฤติกรรม3Rs คือ Reduce, Reuse และRecycle ก็เชื่อได้แน่ว่าโลกสีฟ้าน้อยๆใบนี้จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับลูกหลานของเรารวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ไปอีกนานเท่านาน

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด