svasdssvasds

แสงอาทิตย์ ครองแชมป์แหล่งพลังงานแห่งอนาคต

14 พ.ย. 2562 เวลา 10:25 น. 1.1k

ผลการศึกษาล่าสุดของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ หรือ ไออีเอ (International Energy Agency : IEA) ภายใต้หัวข้อแนวโน้มตลาดพลังงานหมุนเวียนปี 2562 (Renewables 2019 Market Forecast) พบว่า ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ ของโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 50% ในเวลา 5 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นรวมราว 1.2 เทอราวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ หรือพลังแสงอาทิตย์ถึง 60%

แสงอาทิตย์ ครองแชมป์แหล่งพลังงานแห่งอนาคต

ไออีเอเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1974 (พ.ศ. 2517) ภายใต้สังกัดขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางนโยบายแก่หน่วยงานของ 30 ประเทศสมาชิก พันธกิจปัจจุบันของไออีเอเน้นไปที่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และคนส่วนมากสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม ดังนั้น ในระยะหลังๆ จึงมักจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานนํ้าซึ่งผลศึกษาพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคต

 

ดร.ฟาทีห์ ไบรอล ผู้อำนวยการบริหารของไออีเอให้ความเห็นว่า ยุคนี้คือช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสู่ยุคแห่งพลังงานหมุนเวียน โดยมีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นจุดศูนย์กลางหรือเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้เป็นแนวโน้มระดับโลกที่จะทำให้มนุษย์สามารถรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะทางอากาศ รวมถึงการทำให้ผู้คนในชนบทห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสามารถมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ง่ายขึ้น

แสงอาทิตย์ ครองแชมป์แหล่งพลังงานแห่งอนาคต

รายงานของไออีเอระบุว่า ยังมี 3 อุปสรรคสำคัญสำหรับการขยายตัวของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน คือ 1) ความไม่แน่นอนของนโยบายและกฎระเบียบ 2) ความเสี่ยงของการลงทุนที่ยังสูงอยู่ และ 3) การผนวกเทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน ผลศึกษาชี้ว่าการจะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมๆ ไปกับความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งความสำเร็จและการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนจะส่งผลเชิงบวกต่อความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาคุณภาพอากาศ และการกระจายการเข้าถึงแหล่งพลังงานของประชาชนในระยะยาวด้วย

 

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,522 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แสงอาทิตย์ ครองแชมป์แหล่งพลังงานแห่งอนาคต

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด