svasdssvasds

“นายกนิวซีแลนด์” รับปาก “บิ๊กตู่” ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย

03 พ.ย. 2562 เวลา 10:48 น. 25.2k

 

วันที่ 3 พ.ย.62  เวลา 15.50 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบปะหารือกับนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Sappire 108 ชั้น 1 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  


“นายกนิวซีแลนด์” รับปาก “บิ๊กตู่” ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย

“นายกนิวซีแลนด์” รับปาก “บิ๊กตู่” ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย

ภายหลังเสร็จสิ้น ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์เป็นไปด้วยดีและราบรื่น และถือโอกานี้เชิญนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่สะดวกในอนาคตอันใกล้ ทั้งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ไทยและนิวซีแลนด์สามารถผลักดันและขยายผลให้เกิดประโยชน์ระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งตรงกับนโยบายการส่งเสริม Smart Farmer ของไทยแนวปฏิบัติที่ดีของนิวซีแลนด์ในด้านการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งขอให้นิวซีแลนด์พิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า หรือการยกเว้นวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้แสดงความเห็นด้วยและให้เจ้าหน้าที่พิจารณาต่อไป

 

“นายกนิวซีแลนด์” รับปาก “บิ๊กตู่” ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ประสงค์ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทย และเพิ่มบทบาทของนิวซีแลนด์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น ความมั่นคง การค้าการลงทุน การพัฒนาที่ยั่งยืน และเจตนารมณ์ของนิวซีแลนด์ที่จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS

 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นระหว่างประเทศที่เป็นประเด็นท้าทาย ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือ ทางมนุษยธรรม และการจัดการปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเล พร้อมทั้งยินดีที่สมาชิก RCEP ทุกประเทศต่างร่วมมือกันอย่างเต็มที่ทำให้การเจรจา RCEP มีความคืบหน้าสามารถสรุปผลการเจรจาในประเด็นสำคัญได้