svasdssvasds

สัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นแน่นปึ้ก! ผ่านมุมมองประธานเจโทร เจแปน

03 พ.ย. 2562 เวลา 9:05 น. 567

 

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร (JETRO) เป็นองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างมากในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ นายโนบุฮิโกะ ซาซากิ ประธานเจโทร สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ที่บินตรงมาร่วมสัมมนา ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2019 เวทีสัมมนาของภาคเอกชนที่จัดขึ้นคู่ขนานกับงานประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ตอกย้ำว่า คลื่นกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Global Value Chain: GVC) ในระบบอุตสาหกรรมทั้งของญี่ปุ่นเองและประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมทั้งอาเซียน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นและอาเซียนมีความร่วมมือกันได้มากยิ่งขึ้น ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งปันข้อมูลความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ  

โนบุฮิโกะ ซาซากิ ประธานเจโทร ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ประธานเจโทรกล่าวว่า ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนโดยตรง (FDI) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มากกว่าสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแม้กระทั่งจีน ดังนั้น ในขณะที่บริษัทของญี่ปุ่นเองต้องปรับตัวสอดรับกับกระแสเทคโนโลยีและมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็หมายถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้กับบริษัทร่วมทุนรวมทั้งบริษัทลูกทั่วทั้งอาเซียนด้วยเช่นกันผ่านทางการฝึกอบรมและกิจกรรมความร่วมมือทางด้านเทคนิค ยิ่งต่อไปในอนาคต หากข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ซึ่งทั้งอาเซียนและญี่ปุ่น ต่างเป็นสมาชิกก่อตั้ง มีการลงนามและบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นก็จะทำให้เกิดบรรยากาศส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น “เชื่อว่าอาร์เซ็ปจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก และอาเซียนก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ในแง่ห่วงโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกด้วย” ประธานเจโทรกล่าว และเพิ่มเติมว่า

 

ปัจจุบันมีโครงการนำล่อง (pilot projects) ระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน 18 โครงการที่อยู่ในความดูแลของเจโทรและเอเอ็มอีไอซีซี (AMEICC:คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น ) เป้าหมายเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน

  สัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นแน่นปึ้ก! ผ่านมุมมองประธานเจโทร เจแปน

 

 

 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด